Επικαιροτητα

Στην πρώτη μετά τις εκλογές της 21/03/2018 συνεδρίαση του Δ.Σ, του Συλλόγου
Υπαλλήλων της Π.Ε Δράμας και μετά από μυστική ψηφοφορία είχαμε τα εξής
αποτελέσματα:

Πρόεδρος                       Ηλιόπουλος Στέργιος
Αντιπρόεδρος                 Χαρπαντίδου Αικατερίνη
Γενικός Γραμματέας        Ζαγγίλα Δήμητρα
Ταμίας                             Γρηγοριάδης Σάββας
Δημόσιες Σχέσεις             Βόγια Μαρία
Μέλος                              Καμπάνταη Αναστασία
Μέλος                             Μαλκάκης Ευάγγελος