Επικαιροτητα

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ Πούλιος Αναστάσιος μαζί με το μέλος του Διοικητικού Δυμβουλίου κ. Διβανίδη Γεώργιο επισκέφθηκαν στις 8 Μαρτίου 2018 τον Πρόεδρο του Σωματείου ΑμεΑ Νομού Δράμας κύριο Μπόσκο Δημήτριο. Ο κ.Πούλιος και κ. Διβανίδης συνεχάρηκαν τον κ.Μπόσκο και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο του. Πέραν του εθιμοτυπικού χαρακτήρα της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως η συνεργασία για κοινές δράσεις. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο κλίμα με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την αγαστή συνεργασία.

 Στην επιστολή του Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας αναφέρει τα ακόλουθα:   

Δράμα 11-1-2018
Προς τους κ.κ. Βουλευτές Δράμας:
Χρήστο Καραγιαννίδη ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Χαρά Κεφαλίδου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
Δημήτριο Κυριαζίδη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυρία και Κύριοι Βουλευτές Δράμας,
Επειδή τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το νομοσχέδιο περί υποχρεωτικής υπαγωγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως  «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης», κατατέθηκε από τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης σε δημόσια διαβούλευση μέσω του διαδικτύου, την 28-12-2017 με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής την 2-1-2018 και τελικά αποτελεί μέρος του «πολυνομοσχεδίου» με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» το οποίο και θα εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 15-1-2018, δημιουργήθηκε έντονος διάλογος στα ΜΜΕ αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ανωτέρω νομοσχέδιο δε, αποτέλεσε και θέμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την Κυριακή 7-1-2018, όταν και εκδόθηκε σχετική απόφαση, αφορά δε, σε μεγάλο βαθμό, τους δικηγόρους, ως συλλειτουργούς στο χώρο απονομής της δικαιοσύνης, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4048/2012 Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης (ΦΕΚ Α' 34/23-02-2012) και συγκεκριμένα το αρθ. 6 αυτού η συγκεκριμένη διαβούλευση θα έπρεπε να διαρκέσει

 4 εβδομάδες πλην εάν υφίστανται επαρκώς τεκμηριωμένοι λόγοι, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση. Η διαβούλευση επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, διήρκησε μόλις 5 ημέρες, χωρίς καμία αιτιολογία για το συντομότατο αυτό χρόνο, και μάλιστα εντός των διακοπών της πρωτοχρονιάς, σε μια μεταβατική περίοδο για τους Δικηγορικούς Συλλόγους στους οποίους, μετά τις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου του 2017, οι νέες διοικήσεις ανέλαβαν καθήκοντα την 1-1-2018. Συνεπώς τόσο η παράβαση των κείμενων διατάξεων περί διαβούλευσης από τον ίδιο τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και ο χρόνος που επελέγη για να λάβει χώρα αυτή, εκτός του ότι καθιστούν άνευ ουσιαστικής σημασίας την σχετική διαδικασία, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τα κίνητρα επιλογής αυτού.

2.    Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας διαμεσολάβησης σε μεγάλο αριθμό εμπορικών και αστικών διαφορών, ως προαπαιτούμενη μάλιστα για το παραδεκτό συζήτησης της αγωγής, γεγονός πρωτοφανές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (εκτός της Ιταλίας για εξαιρετικά περιορισμένο, όμως, αριθμό υποθέσεων). Πέραν του γεγονότος ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς και συνεπώς, η υποχρεωτικότητα αυτής αποτελεί έννοια αντίθετη με τη φύση της, η επιχειρούμενη υποχρεωτικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επιβαρύνει με υπέρμετρο, ιδίως για τη σημερινή οικονομική κατάσταση των πολιτών, κόστος την όλη διαδικασία (ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση περί τα 400 ευρώ), δημιουργώντας κώλυμα στην απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοδοσία του «φυσικού» δικαστή αυτών. Η ευρωπαϊκή εμπειρία ετών κατατείνει στο ότι η υποχρεωτικότητα εξαντλείται στην ενημέρωση των διαδίκων για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για την επίλυση της διαφοράς τους, η οποία μάλιστα πρέπει να προσφέρεται ατελώς ή πάντως με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

3.    Οι δικηγόροι δεν είναι αντίθετοι με το θεσμό της διαμεσολάβησης, έχουν μάλιστα καθήκον και υποχρέωση να ενεργούν τόσο ατομικά (αρθ. 36 παρ. 1 Κώδικα Δικηγόρων), όσο και συλλογικά (αρθ 130 Κώδικα Δικηγόρων) προκειμένου τα διάδικα μέρη είτε να οδηγούνται σε λύση των διαφορών τους συναινετικά, είτε να προσφεύγουν, όταν το επιθυμούν οι ίδιοι, σε διαμεσολαβητή, προκειμένου να προβούν σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους. Άλλωστε, είναι κοινός τόπος η προσπάθεια όλων των συναδέλφων για την επίλυση των υποθέσεων των πελατών τους εξωδικαστικά, πριν την προσφυγή σε δικαστικό αγώνα, ιδίως σε υποθέσεις που από τη φύση τους μπορούν να «κλείσουν» συναινετικά (π.χ. υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, χρηματικές διαφορές κλπ.). Η υποχρεωτικότητα όμως της υπαγωγής στη συγκεκριμένη διαδικασία, περάν των διαδικαστικών προβλημάτων που δημιουργούνται, οδηγεί και σε ευθεία παραβίαση συνταγματικών διατάξεων της εσωτερικής έννομης τάξης, αλλά και διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

4.    Η επιβολή της υποχρεωτικής διαδικασίας διαμεσολάβησης δεν περιλαμβάνεται σε καμία μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας, όπως τεχνηέντως έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ. Στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεων υφίσταται πράγματι δέσμευση της χώρας μας να ενισχύσει το θεσμό της διαμεσολάβησης. Η ενίσχυση όμως του θεσμού αυτού πόρρω απέχει από το να καταστεί υποχρεωτικός, γεγονός που εάν τελικά νομοθετηθεί, θα αποτελέσει μάλλον γελοιοποίηση αυτού.  Εάν οι έχοντες την ευθύνη της νομοθετικής λειτουργίας επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες  πέραν των υποχρεώσεων της χώρας προς τους δανειστές της, ας μην επικαλούνται ανύπαρκτα προαπαιτούμενα, αλλά ας αναλάβουν τη ευθύνη των μέτρων που νομοθετούν καταδεικνύοντας και τους πραγματικούς λόγους και τις αιτίες αυτών.
Επειδή επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου μπορούν και πρέπει να λεχθούν πολλά, η παρούσα επιστολή έχει μόνο σκοπό να καταδείξει, ακροθιγώς, τα σημαντικότερα ζητήματα. Δυστυχώς η εισαγωγή προς ψήφιση του ανωτέρω νομοσχεδίου, την 15-1-2018, στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω διάλογο. Ευελπιστώ στο άμεσο μέλλον να υπάρξει η απαραίτητη, μεταξύ μας, επικοινωνία και κυρίως ο χρόνος γι αυτήν, τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για όποιο άλλο τυχόν αφορά τον κλάδο των Δικηγόρων και εν γένει της Δικαιοσύνης, με τρόπο που να μην δημιουργεί ερωτηματικά για τις προθέσεις και τα αίτια νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως αρμόζει στο νομικό πολιτισμό μας.

Στη διάθεσή σας
Με τιμή
Αναστάσιος Μ. Πούλιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας  

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα : « Διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων », στην οποία θα γίνει ανάλυση και παρουσίαση του νέου Νόμου 4469/2017 περί ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.-
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Δράμας.
Λόγω του θέματος, η παρακολούθηση της ημερίδας από ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρηματίες, εκπροσώπους εταιριών, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

 

Μετά από αίτημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις 3-5-2017, στις 12.30 μ.μ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ του Υπουργού κ. Σταύρου Κοντονή, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σάρλη, της Διευθύντριας του Γραφείου του Υπουργού κ. Θελερίτη και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Πούλιου. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και οι τρόποι επίλυσης αυτών. Από την πλευρά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας τέθηκαν τα ζητήματα:
-    Των φυλακών Νικηφόρου και της ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής τους.
-    Των προβλημάτων του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.
-    Της στελέχωσης του Ειρηνοδικείου Δράμας με Δικαστικούς Υπαλλήλους.
-    Των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λειτουργία της δικαιοσύνης στην Π.Ε. Δράμας αλλά και στην Εφετειακή Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
-    Γενικότερα ζητήματα σχετικά με την νομοθετική παραγωγή του Υπουργείου το επόμενο χρονικό διάστημα και τις απόψεις του Δικηγορικού κλάδου επ` αυτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε απόλυτα θετικό κλίμα, με την υπόσχεση του Υπουργού ότι σύντομα θα επισκεφτεί τη Δράμα για τον άμεσο και αυτοπρόσωπο σχηματισμό άποψης επί των προβλημάτων που του τέθηκαν   ενώ από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου επισημάνθηκε ότι η συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας αλλά και τους άλλους θεσμικούς παράγοντες στο χώρο της Δικαιοσύνης, θα συνεχιστεί και στο μέλλον αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν δρομολόγηση επίλυσης των προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας εκτιμώντας ως απόλυτα θετική την  πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κοντωνή, να εισηγηθεί  στη Βουλή στο προς ψήφιση νομοσχέδιο  με τίτλο "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις", μεταξύ άλλων, άρθρο με το οποίο, για πρώτη φορά, προβλέπεται η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συλλογικών συνδικαλιστικών οργάνων, εκφράζει την απόλυτη συμφωνία του με την ανωτέρω διάταξη, η οποία άλλωστε, αποτελεί την εφαρμογή ενός εκ των, από ετών, αιτημάτων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Όταν πάγια επιδίωξη των τελευταίων δεκαετιών είναι η επιδίωξη της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, η απαλλαγή των δικαστικών λειτουργών από μία εξωδικαστική απασχόληση κινείται σαφώς σε θετική κατεύθυνση, αφού τους επιτρέπει να ασχοληθούν απερίσπαστοι με τις δικαιοδοτικές ευθύνες τους,

Όταν εμείς οι δικηγόροι αποτελούμε το 85 % των δικαστικών αντιπροσώπων στις δημοτικές, εθνικές, περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές καθίσταται αφενός πασιφανής η ετοιμότητά μας να αναλάβουμε τις ευθύνες διεξαγωγής και των εκλογών αυτών και αφετέρου, η ικανότητά μας για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών αυτών.

Η συμμετοχή των δικηγόρων σε επιτροπές  του Δημοσίου και των ΟΤΑ αμισθί (π.χ. επιτροπές διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων Ν. 4013/2011, διοικητικού προσδιορισμού δικαιούχων αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Ν 2882/2001 κλπ), σε πολλές εκ των οποίων ως πρόεδροι αυτών, έγινε αποδεκτή από εμάς τους δικηγόρους, χωρίς ποτέ να ζητηθεί οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή να την εξαρτήσουμε από την αποδοχή ή μη άλλων αιτημάτων μας. Είναι λοιπόν πρωτόγνωρη και πρωτοφανής η αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σύμφωνα με την οποία εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη, οι δικαστές θα απέχουν από τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες επιτροπές.

Επειδή βιώνουμε την καθημερινή κρίση του λειτουργήματος του δικηγόρου και σε μια εποχή που νέοι συνάδελφοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό ή να παραιτηθούν από το επάγγελμα, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, παρόμοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα, εάν συνδυαστούν με σειρά μέτρων που εδώ και έτη έχουμε προτείνει ως Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Εκφράζοντας τη βεβαιότητά μας ότι ο κ. Υπουργός θα εμμείνει, όπως δημόσια εκφράστηκε, στην ψήφιση της ανωτέρω διάταξης ως έχει στη Βουλή, δηλώνουμε την απόλυτη ετοιμότητά μας να αναλάβουμε τις ευθύνες διεξαγωγής και των εκλογών αυτών, με την ίδια επιτυχία και σοβαρότητα που επιδεικνύουμε σε όποιο καθήκον μας έχει αναθέσει η πολιτεία έως σήμερα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος                 Αμαλία Αρ. Σαλωνίδου

Την Τετάρτη 7-12-2016 πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση, στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας, αυτόματου εξωτερικού φορητού απινιδωτή  (AED) με  πρωτοβουλία του εθελοντικού σωματείου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ Πρωτοβουλία Δραμινών» και την αρωγή του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κόστους αγοράς και τοποθέτησης του μηχανήματος προήλθε από το Φιλανθρωπικό Gala Χορού που διοργανώθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από το σωματείο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» τον Φεβρουάριο του 2016, στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, στο οποίο συμμετείχαν οι ιδιωτικές σχολές χορού της Δράμας και υποστηρίχθηκε από φορείς και σωματεία της πόλης αλλά και εκατοντάδες συμπολίτες μας, ενώ το υπολοιπόμενο ποσό καταβλήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας. Από την ίδια εκδήλωση προήλθε το ποσό που το σωματείο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ διέθεσε για την αγορά και τη δωρεά ενός μηχανήματος Αναίμακτου Χολερυθρινομέτρου για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία έχει ως σκοπό να ενισχύσει την ασφάλεια όλων όσων καθημερινά εργάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Δράμας, αλλά κυρίως των πολιτών που το επισκέπτονται, είτε ως διάδικοι σε δίκες, είτε για την εξυπηρέτηση αιτημάτων τους σε σχέση με τη δικαιοσύνη.
Ευελπιστώντας ότι το ανωτέρω παράδειγμα θα βρει μιμητές, αλλά κυρίως θα ευαισθητοποιήσει την πολιτεία, η οποία είναι η κυρίως αρμόδια για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα στους δημόσιους χώρους θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στο Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ».  


Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ 1

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου, συμμετείχε δια του Προέδρου του Αναστασίου Πούλιου, στις εκδηλώσεις της τελετής παραδόσεως – παραλαβής χειρογράφου Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης, στον Μέγα πανηγυρικό Εσπερινό, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημητρίου, καθώς και στο επίσημο δείπνο που ακολούθησε, το Σαββάτο 3-11-2016, παραμονή της εορτής της  προστάτιδος και πολιούχου της Δράμας, Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Ο «Κώδικας 1424» (Codex 1424), όπως ονομάζεται το κειμήλιο, αποτελεί το παλαιότερο πλήρες χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης στον κόσμο, γραμμένο στα ελληνικά στη ρέουσα γραφή. Το χειρόγραφο έχει διαστάσεις 28 επί 18 εκατοστά και στις 674 σελίδες του (337 φύλλα γραμμένα και στις δύο πλευρές, με 29 ως 33 γραμμές ανά σελίδα), περιλαμβάνει το σύνολο της Καινής Διαθήκης. Αιώνες μετά τη γραφή του προστέθηκαν ως σχόλια στα περιθώρια των σελίδων αποσπάσματα κειμένων του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου του Μεγάλου και άλλων.

Ο Κώδικας εκλάπη την άνοιξη του 1917 από τον βουλγαρικό στρατό κατοχής, στη διάρκεια επιχείρησης αφαίρεσης πολύτιμων βυζαντινών κειμηλίων, που εξαπολύθηκε ταυτόχρονα τόσο στην Ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφοινίσσης του Παγγαίου στη Δράμα, όσο και σ΄ αυτή του Τιμίου Προδρόμου στο Μενοίκιο Ορος των Σερρών, αλλά και από άλλα μοναστήρια της περιοχής. Το 1920, τρία μόλις χρόνια μετά την αρπαγή του, το χειρόγραφο βρέθηκε στις ΗΠΑ, στην κατοχή ενός Ευρωπαίου βιβλιοπώλη που πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναζητώντας αγοραστές. Το πούλησε στον Levi Franklin Gruber, ο οποίος μετέπειτα έγινε πρόεδρος της Λουθηρανικής Θεολογικής Σχολής του Σικάγου.

Το συγκεκριμένο κειμήλιο, όπως και άλλα σπάνια βιβλία που είχε στη συλλογή του ο Gruber, κληροδοτήθηκαν στη σύζυγό του, η οποία τα διέθεσε στη Σχολή, όπου παραμένει ως σήμερα. Το βιβλίο έχει τεκμηριωθεί, μελετηθεί και ψηφιοποιηθεί από τους υπευθύνους της Σχολής και φυλάσσεται στο ιστορικό της αρχείο ως μέρος της συλλογής Gruber. Στις αρχές του 2016, εκπρόσωπος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Λουθηρανικής Θεολογικής Σχολής, James Nieman και του ζήτησε την εθελοντική επιστροφή του χειρογράφου στο μέρος όπου ανήκει. Η απάντησή του ήταν αμέσως θετική.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εκδηλώσεων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, μαζί με τον δικηγόρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας και Ταμία του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αμερικής κ.κ. Δημήτριο, με μέλη της συνοδείας του, όπως τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του νέου Προέδρου των Η.Π.Α. Ντ. Τραμπ, τον Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής κ. Αλέξανδρο Καρλούτσο καθώς και με τον Ελληνοαμερικάνο δικηγόρο Νέας Υόρκης κ. Γεώργιο Τσουγκουράκη ο οποίος ανέλαβε τους νομικούς χειρισμούς για την επιστροφή του κειμηλίου, αλλά και με τον πρόεδρο της Λουθηρανικής Θεολογικής Σχολής του Σικάγο, αιδεσιμότατο κ. James Nieman, στους οποίους και δώρισε τον τόμο «1914 – 2014 εκατό χρόνια Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας» ο οποίος περιλαμβάνει την ιστορία του Συλλόγου από ιδρύσεώς του έως το 2014.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο, για την άοκνες προσπάθειές του, αλλά και την εξαιρετική προσφορά του στην αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης του τόπου μας, καθώς και για την τιμή που επεφύλαξε στο Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας με τη συμμετοχή του στις ανωτέρω εκδηλώσεις.
 
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος

Published in Πολιτισμός

Επί των όσων το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δημοσιοποιήσει η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Δράμας «Πόλη και Ζωή» με δελτία τύπου προς τα ΜΜΕ της πόλης μας, αλλά και όσων ο επικεφαλής αυτής  κ.  Παύλος Ζαχαριάδης δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» του σταθμού STAR Β. Ελλάδος και στο δημοσιογράφο κ. Αθ. Φυλακτό, την 4-10-2016 σχετικά με τη στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας  κατά τη διαδικασία πρόσληψης μετά από προκήρυξη, δικηγόρου στο Δήμο Δράμας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
 
Α. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, όπως και όλοι οι Δικηγορικού Σύλλογοι της χώρας, δυνάμει του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) αποτελεί αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω νομοθέτημα και ταυτοχρόνως αποτελεί φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους φορείς αυτούς. Συνακόλουθα έχει την υποχρέωση εφαρμογής των κανόνων, των διατάξεων και των νόμων  που θέτουν σε εφαρμογή, τόσο οι φορείς της κεντρικής εξουσίας, κυρίως η Βουλή, όσο και οι φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Β. Η συγκεκριμένη προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης δικηγόρου στο Δήμο Δράμας, εκδόθηκε από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων, τον Δήμαρχο Δράμας και, όπως κάθε απόφαση μονομελούς (όπως στην περίπτωση αυτή) ή πολυμελούς οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού μπορεί να προσβληθεί, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, από οποιονδήποτε κρίνει πως πάσχει τυπικά ή ουσιαστικά, στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές (Γ.Γ. της Περιφέρειας και Επιτροπή του άρθρ. 150 Κώδικα Δήμων) καθώς και στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, όπως ρητά προβλέπεται στο Σύνταγμά μας.

Γ. Από την ώρα που μια εκτελεστή πράξη της διοίκησης, όπως η εν λόγω προκήρυξη, ακολουθήσει τη νόμιμη οδό και περιβληθεί τον απαιτούμενο από τις κείμενες διατάξεις τύπο, η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική για όλους όσους αφορά και η τυχόν αντίθετη ενέργεια από τους αρμόδιους, αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα με αυστηρές ποινές, όπως είναι ευνόητο.

Δ. Σύμφωνα με το άρθρ. 43 του Ν. 4194 / 2013 μόλις κοινοποιηθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο προκήρυξη για την κάλυψη θέσης δικηγόρου στο δημόσιο τομέα, αυτός υποχρεούται να ορίσει τρία από τα μέλη του, ως μέλη της επιτροπής που θα κρίνει τους υποψηφίους, με τα προσόντα που αυτά θα πρέπει να έχουν και ορίζονται ρητά στην ανωτέρω διάταξη, η οποία επιτροπή, υπό την προεδρία λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού και με τη συμμετοχή εκπροσώπου του φορέα πρόσληψης, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, οφείλει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία.

Ε. Από τα ανωτέρω συνοπτικά εκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι, στην εν λόγω περίπτωση και εφόσον η Δημοτική Παράταξη «Πόλη και Ζωή» καθώς και ο επικεφαλής αυτής κ. Παύλος Ζαχαριάδης είχε οποιαδήποτε ένσταση κατά της συγκεκριμένης προκήρυξης και του περιεχομένου αυτής, η οποία σημειωτέον αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου φορέα, δηλαδή στην περίπτωση αυτή του Δήμου Δράμας και των νόμιμων οργάνων του, θα μπορούσε να την προσβάλλει, είτε στα αρμόδια Διοικητικά Όργανα όπως ανωτέρω αναφέρουμε  (Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και Επιτροπή του άρθρ. 150 Κώδικα Δήμων), διαδικασία που η συγκεκριμένη παράταξη έχει ακολουθήσει πλείστες όσες φορές στο παρελθόν κατά αποφάσεων των οργάνων του Δήμου Δράμας, είτε ακόμη και στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Από τη στιγμή όμως που δεν το έπραξε, είναι τουλάχιστον αλυσιτελές να επιζητά από το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας και τα μέλη αυτού, τα οποία συμμετείχαν στην εν λόγω επιτροπή και τα οποία νομίμως ορίστηκαν από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, να μην εφαρμόσουν το νόμο, δηλαδή να αρνηθούν να εκτελέσουν ευθύνες και αρμοδιότητες που η ίδια η Πολιτεία τους έχει αναθέσει, γιατί ενδεχομένως διαφωνούν με το περιεχόμενο της σχετικής εκτελεστής πράξης της διοίκησης. Αλίμονο εάν οποιοσδήποτε πολίτης, πολλώ δε μάλλον όταν αυτός έχει την ιδιότητα του νομικού, αποφάσιζε, ό ίδιος ή κατόπιν παροτρύνσεως, να μην εφαρμόσει μια διάταξη δημοσίου χαρακτήρα, ένα νόμο δηλαδή, γιατί διαφωνούσε με το περιεχόμενό του. Σημειωτέον ότι η εν λόγω Επιτροπή επιλογής λειτούργησε πλήρως νομότυπα, με τα εχέγγυα της αμεροληψίας που απαιτεί ο  Νόμος, διαψεύδοντας οποιαδήποτε αντίθετη περί αυτού δήλωση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΖΩΗ» του Δήμου Δράμας.

Στ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, σεβόμενος το ρόλο που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν (π.χ. δημοψήφισμα της 5-7-2015) δεν παρεμβαίνει στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, η οποία ασκείται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, όχι γιατί δεν έχει άποψη επί των τεκταινομένων, τόσο ό ίδιος ως νομικό πρόσωπο, μέσω των εκλεγμένων οργάνων του, όσο και τα μέλη αυτού, αλλά γιατί φρονεί ότι η συμμετοχή του στις διαδικασίες που του έχει εμπιστευθεί ο νομοθέτης, πρέπει να είναι άψογη, συνεπής, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κυρίως αμερόληπτη, προκειμένου οι πολίτες να κρίνουν τις αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας ανεπηρέαστοι αλλά και για να διατηρεί το κύρος που του αναλογεί. Για το λόγο αυτό και, παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα δελτία τύπου της Δημοτικής Παράταξης «Πόλη και Ζωή» και οι δηλώσεις του επικεφαλής αυτής κ. Παύλου Ζαχαριάδη θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και προκλητικές για το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, επιλέξαμε να δημοσιοποιήσουμε την άποψή μας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που ανατέθηκε από την Πολιτεία στα μέλη μας, προκειμένου αυτή να περαιωθεί σε, κατά το δυνατόν ήρεμο και συνεπές προς τις υποχρεώσεις τους, κλίμα, όπως και τελικά συνέβη.  

Ζ. Συμπερασματικά θα θέλαμε να τονίσουμε για μια φορά ακόμη ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας δεν αποτελεί κομματική ή δημοτική παράταξη και συνεπώς δεν συμμετέχει στην πολιτική, επιδιώκοντας να διατηρήσει τη νηφαλιότητα και τη σοβαρότητα που απαιτούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που οι κανόνες της πολιτείας, από τη γέννηση ακόμη του Ελληνικού κράτους, έχουν αποδώσει στους Δικηγορικούς Συλλόγους. Οι δικηγόροι της χώρας και της Δράμας ειδικότερα, έχουν αποδείξει διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία, δύσκολα για όλους τους Έλληνες, χρόνια, ότι ξέρουν και μπορούν να μάχονται, εντός πάντα του πλαισίου που θέτει η νομιμότητα, τόσο για τα δίκαια αιτήματά τους, όσο και για τα δίκαια των συμπολιτών τους, παρά το γεγονός ότι, τις περισσότερες φορές, δεν βρίσκουν συμμάχους και συμπαραστάτες, ιδιαίτερα μάλιστα από τους φορείς της πολιτικής εξουσίας, οι οποίοι φροντίζουν να θυμούνται το Δικηγορικό Σύλλογο και τα μέλη αυτού όταν θέλουν να τον εμπλέξουν σε πολιτικά παιχνίδια και όχι π.χ. όταν αυτός απεργεί επί επτά μήνες επιχειρώντας να προασπίσει τα δικαιώματα των μελών του αλλά και των συμπολιτών μας. Οι «πατρικές» παραινέσεις, οι οξείες προκλήσεις και οι αναιτιολόγητες παραπομπές στην κρίση της τοπικής κοινωνίας, μπορεί να είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού όσων τις επιλέγουν, αφορούν όμως άλλους χώρους και όχι το                                                                                           χώρο της  εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο οποίος, ορθά κατά τη γνώμη μας, είναι δομημένος με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία, παρά τα φαινόμενα και τα κελεύσματα των καιρών, εμείς θα εξακολουθήσουμε να υπηρετούμε.     


Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος

Μετά από αίτημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις 21-7-2016, στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, μεταξύ του Βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστου Καραγιαννίδη και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Στη συνάντηση εξετάστηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους δικηγόρους αλλά και την δικαιοσύνη εν γένει στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Ειδικότερα συζητήθηκαν τα θέματα της πιθανής κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου Κάτω Νευροκοπίου και των τρόπων αντιμετώπισης αυτής, των Φυλακών Νικηφόρου, της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας και της πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε αυτό καθώς και της υποβάθμισης των υπηρεσιών της δικαιοσύνης στη Δράμα λόγω της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Κάτω Νευροκοπίου το 2012 και της Μεταβατικής Έδρας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας στη Δράμα το 2014.

Αποφασίστηκε δε η κοινή δράση προκειμένου να επιλυθούν όσα εκ των ανωτέρω ζητημάτων μπορούν να διευθετηθούν άμεσα καθώς και η συνεργασία σε όσα απαιτείται προγραμματισμός και οργανωμένη δράση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ή και να αναστραφεί η περαιτέρω υποβάθμιση της δυνατότητας ακώλυτης προσφυγής στη δικαιοσύνη των δραμινών πολιτών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε απόλυτα θετικό κλίμα αποφασίσθηκε δε η τακτική συνεργασία των δύο πλευρών προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.

Page 1 of 2