Επικαιροτητα

Σας  παρακαλούμε την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 1η  «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:  

1.    Συναίνεση   για  μίσθωση   δημόσιας λατομικής έκτασης 45,93171 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                            (ΑΕΠΖ 3/2017).
2.    Συναίνεση   για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 59,92046 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                                (ΑΕΠΖ 4/2017).
3.    Συναίνεση  για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,64174 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                                (ΑΕΠΖ 5/2017).
4.    Συναίνεση  για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 96,979 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                                   (ΑΕΠΖ 6/2017).
5.    Συναίνεση   για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,51622 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                          (ΑΕΠΖ 7/2017).
6.    Συναίνεση  για  έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,52578 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                      (ΑΕΠΖ 8/2017).
7.    Συναίνεση   για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 66,28277 στρ στην  Τ.Κ. Πετρούσας                         (ΑΕΠΖ 9/2017).
8.    Συναίνεση  για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,53056 στρ στην  Τ.Κ. Πετρούσας                                  (ΑΕΠΖ 10/2017).
9.     Έγκριση  εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 21 στρ από το αριθμ. 3025 χέρσο δημοτικό αγροτεμάχιο  αγροκτήματος Προσοτσάνης (ΑΔΚΠ 5/2017).
10.    Α) Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης » με Κωδικό                      ΟΠΣ 5002087 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη  2014-2020», έγκριση υλοποίησης του έργου µε ίδια μέσα και έγκριση πρόσληψης προσωπικού.
Β)Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 67.200,00€(για το έτος 2017)   από πιστώσεις του Ε.Π.                          « Ανατολική Μακεδονία  Θράκη  2014-2020» για την υλοποίηση της Πράξης.
11.    Έγκριση υλοποίησης  του προϋπολογισμού  του Δήμου Δ΄ τριμήνου 2016 (ΑΟΕ 12/2017).
12.    Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017 και έγκριση τροποποίησης  του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 ( ΑΟΕ 11/2017).     
13.    Κατανομή ποσού 39.990,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017  των σχολικών μονάδων του Δήμου (Α΄ κατανομή) (ΑΔΕΠ 1/2017).
14.    Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2017  απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ  με θέμα: «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού της οικ. Έτους 2017».
15.    Α. Έγκριση πραγματοποίησης των παρακάτω   πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Έδρα του Δήμου και   σε τοπικές κοινότητες1) Εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού  της  «Καθαράς Δευτέρας»                          2) Εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821»
 Β. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων .
16.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017.
17.    Έγκριση   διενέργειας   προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » συνολικού προϋπολογισμού 108.018,60€ με τον ΦΠΑ 24%  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της .
18.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού  157.400,00€  με τον ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της.
19.     Έγκριση  διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  ειδών της                 Ομάδας 13  « Είδη  Παντοπωλείου  της ΔΗΚΕΠ» λόγω  εν μέρει άγονου αποτελέσματος του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. για το έτος 2017», χωρίς ουσιώδη τροποποίηση  των όρων της  αρχικής μελέτης.
20.    Απ’ ευθείας ανάθεση της  υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης  με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το έτος 2017» προϋπολογισμού 74.000,00€ με τον ΦΠΑ, κατόπιν άγονου αποτελέσματος του αρχικού  διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και  χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.
21.    Έγκριση Παράτασης της υπ΄αριθμ. 1401/01.02.2016 Σύμβασης  με τον «Μελενεκλή Γεώργιο» για την Προμήθεια Υγρών καυσίμων:  πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη  του Δήμου Προσοτσάνης.
22.    Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Σιταγρών».
23.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης.
24.    Λήψη κανονιστικής απόφασης  για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Φωτολίβους: Συντήρηση αποκατάσταση οδοσήμανσης αναγγελίας κινδύνου  οδών, σε ισόπεδες διαβάσεις με το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΑΕΠΖ 1/2017).  
25.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
26.     Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ».
27.    Ορισμός μελών (Αιρετοί) σε  Επιτροπές  Παραλαβής έργων έτους 2017 (Π.Δ. 171/1987).
Ορισμός μελών (Δημοτικοί Υπάλληλοι) σε Επιτροπές Παραλαβής έργων έτους 2017 (Π.Δ.171/1987).

Την Πρώτη Ημέρα του νέου έτους 2017, από το πρωί θα χτυπήσουν οι καμπάνες των εκκλησιών χαρμόσυνα και η Φιλαρμονική του Δήμου θα παιανίσει στην Κωμόπολη το Εωθινό και διάφορα Θούρια.
 
Για τον εορτασμό της ημέρας της Πρωτοχρονιάς θα γίνουν επίσης οι εξής εκδηλώσεις :
 
1.- Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων των ΝΠΔΔ και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Ιδιωτικών Καταστημάτων και των σπιτιών από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
 
2.- Ώρα 10.30 π.μ. θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Δοξολογία, στην οποία παρακαλούνται να παραστούν οι Αρχές της Κωμόπολης, Θρησκευτικές, Πολιτικές, Αστυνομικές και Εκπαιδευτικές, o Πρόεδρος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Τράπεζες, οι Σύλλογοι και Οργανώσεις, καθώς και όλος ο λαός της Προσοτσάνης.
 
3.- Φωταγώγηση των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 1-1-2017 μέχρι τις πρωινές ώρες της 2ας Ιανουαρίου 2017.

Published in Ατζέντα

Ο Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στα παιδιά.
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΩΡΑ 12:00μ.μ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Published in Ατζέντα

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η ΕΣΤΙΑ», οργανώνουν έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας (π.χ. Λάδι, ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη, αλεύρι κτλ ), είδη προσωπικής υγιεινής (π.χ. σαμπουάν, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαπούνια κτλ),ειδή καθαρισμού (π.χ. καθαριστικά πατώματος, μπάνιου, κουζίνας κτλ ) έχοντας ως στόχο να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποί μας που έχουν πραγματικά την ανάγκη μας.
Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου.
Οι χώροι συγκέντρωσης των προσφορών σας είναι:
Δημαρχείο Προσοτσάνης
Πρώην Δημαρχείο Δήμου Σιταγρών
Σύλλογος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η ΕΣΤΙΑ» (Κάθε Πέμπτη 17:30 με 19:30)

Published in Πολιτισμός

Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης (υπόγειο Δημαρχείου Προσοτσάνης) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης». Επειδή δεν αναμένεται να υπάρξει η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (19/6/2016) την ίδια ώρα και τόπο και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, αυτή θα γίνει τελικά με όσα μέλη παραβρεθούν την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 15:00 στον ίδιο τόπο με τα παρακάτω θέματα:

1)    Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού χρήσης έτους 2015.
2)    Διαγραφές - εγγραφές μελών.
3)    Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού - προτάσεις μελών.
4)    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου.

Έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (www.prosotsani.gr επιλέγεις τον Συνεταιρισμό στη δεξιά στήλη) ο ισολογισμός -απολογισμός χρήσης έτους 2015, η αίτηση υποψηφιότητας για τις εκλογές καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή ανακοίνωση προς τα μέλη. Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τα όργανα του Α.Ο.Σ.Δ.Π. πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και αφού την υπογράψει να την αποστείλει στα γραφεία του Συνεταιρισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, φαξ, e-mail) μέχρι και την Παρασκευή πριν από τις εκλογές (όποτε αυτές τελικά πραγματοποιηθούν).
Στην ψηφοφορία απαιτείται να υπάρχει η φυσική παρουσία του μέλους.

Για το Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                          Η Γραμματέας


Αραμπατζής Ιωάννης                                                 Ζάμπα Αναστασία

Σας παρακαλούμε την 27η του μήνα Μαΐου   του  έτους  2016 ημέρα  Παρασκευή   &  ώρα 20.00  να προσέλθετε σε [6η  ] συνεδρίαση «ΤΑΚΤΙΚΗ», του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Page 2 of 3