Επικαιροτητα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σας  προσκαλεί στην  Ειδική Συνεδρίαση (38η) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι, με μοναδικό θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016.
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 205/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Σύμφωνα με τον νόμο 4483/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως και 100 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά τις οφειλές που έχουν  βεβαιωθεί και θα βεβαιωθούν μέχρι 30-9-2017 κατόπιν αίτησης του οφειλέτη μέχρι 30/11/2017 και να καταβάλλονται με απαλλαγή από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους κατά ποσοστό ως εξής:
(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
(ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Η αίτηση υποβάλλεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο Καλαμπάκι στο Γραφείο 106.

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 2ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Δοξάτου στον πανέμορφο χώρο των πηγών, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
Ο ποταμός Ζυγάκτης έπαιζε σπουδαίο ρόλο στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Είναι ο ποταμός που διέσχισε με το άρμα του ο Πλούτωνας, καθώς μετέφερε προς το βασίλειο του Κάτω Κόσμου την Περσεφόνη. Το όνομα του σημαίνει « αυτός που ενώνει δύο ακτές ».
Σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο με τα πολλά νερά και το πράσινο να κυριαρχεί, πραγματοποιήθηκε το 2ο Παιδικό Φεστιβάλ και προσέφερε στα παιδιά χαρά και δημιουργία με θεματικά εργαστήρια , εκπαιδευτικά παιχνίδια, παραμύθια , μουσική , χορό , θέατρο κλπ.
Ο Δήμαρχος Δοξάτου Κος Δημήτριος Δαλακάκης δήλωσε :
« Χαρά και γέλιο γέμισαν οι Πηγές του Δήμου Δοξάτου από το πλήθος δράσεων στις οποίες συμμετείχαν οι μικροί και μεγαλύτεροι φίλοι μας κατά την διάρκεια του 2ου Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου μας. Το πρώτο Σαββατοκύριακο ο καιρός δεν μας επέτρεψε να γίνουν οι δράσεις. Η επόμενη Κυριακή όμως μας αποζημίωσε με τον λαμπερό ήλιο και τα ευτυχισμένα πρόσωπα όλων των παιδιών που έπαιξαν, δημιούργησαν, γυμνάστηκαν, χόρεψαν και τραγούδησαν μαζί με επαγγελματίες ψυχαγωγούς, εικαστικούς παιδαγωγούς και καλλιτέχνες. Ευχαριστούμε όλους όσους συνεργάστηκαν για την επιτυχία αυτού του φεστιβάλ, τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Αθανασίου ¨Βοιράνη¨, τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Δοξάτου, τον Μορφωτικό Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Καλαμπακίου, το Σωματείο Στοπ , τον κο. Κώστα Ζαμπίδη, την Ράνια Ορφανίδου και κυρίως όλους τους συμμετέχοντες».      

Published in Πολιτισμός

Πολλοί λογαριασμοί δημοτικών τελών παρουσιάζουν λανθασμένες χρεώσεις στα κυβικά ύδρευσης και στο Τέλος Αποχέτευσης. Καλώ όλους τους πολίτες να ελέγξουν τον λογαριασμό και τον μετρητή τους.
Σε τέτοια εποχή κρίσης δεν πρόκειται να ανεχθώ άδικες χρεώσεις προς τους συνδημότες μου. Ο ίδιος θα επισκεφτώ όλα τα χωριά του Δήμου μας, και θα συντάξω αίτηση διαγραφής για κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα.
Καλώ όποιον έχει παραλάβει λανθασμένο λογαριασμό να μου τον προσκομίσει μαζί με την ταυτότητα και την ένδειξη του μετρητή του στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

 Πέμπτη 29/06/2017
 Κύργια 07:00-19:00

Παρασκευή 30/06/2017
Αγία Παρασκευή 12:00-16:00
Καλαμώνας 16:00-20:00

Δευτέρα 03/07/2017
 Φτελιά 12:00-16:00
 Νεροφράκτης 16:00-20:00

Τρίτη 04/07/2017
Άγιος Αθανάσιος 07:00-19:00

Τετάρτη 05/07/2017
Δοξάτο 07:00-19:00

Πέμπτη 06/07/2017
Καλαμπάκι 07:00-19:00

Δευτέρα 10/07/2017
Αγορά 07:00-19:00
Πηγάδια  09:00-12:00
Κεφαλάρι 12:00-17:00

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν.3852/10, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δοξάτου, με απόφαση που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δοξάτου, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας,  πιο συγκεκριμένα:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων των πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων  &
ι) δημότες

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Όσοι, εκπρόσωποι φορέων και δημότες,  ενδιαφέρονται και  επιθυμούν   να συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δοξάτου, καλούνται  να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Καλαμπακίου από 15/05/2017 έως 26/05/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του Δήμου μας.
                            
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                               ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο Δήμος Δοξάτου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής αποφάσισε  την μείωση των δημοτικών τελών στους οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που έχουν πληγεί από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.   Συγκεκριμένα:
1) Μείωση 50% σε:
Α) Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 16.000,00€
Β) Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€
Γ) Μονογονεϊκές Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€
Δ) Οικογένειες με ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ως 80% & με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα, το επίδομα που μπορεί να παίρνει
Ε) Οικονομικά αδύνατους, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00 και ατομικό τις 4.000,00€.

2) Απαλλαγή 100%
Α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) γονέας ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται  στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει.
Β) Οικογένειες που δύο μέλη της είναι ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα, το επίδομα που μπορεί να παίρνει.
Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€
Δ) Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€
Ε) Οικονομικά αδύνατες Οικογένειες που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά ετησίως τις 4.000€ και το ατομικό τις 2.500€.
Ο Δήμαρχος Δοξάτου, Δημήτρης Δαλακάκης, δήλωσε σχετικά: «Χρειάστηκαν 2,5 χρόνια σκληρού αγώνα για το συμμάζεμα των οικονομικών του Δήμου μας και των οφειλών που παραλάβαμε. Επιτέλους μπορούμε να ελαφρύνουμε τα οικονομικά βάρη για εκείνους τους συμπολίτες μας που έπληξε περισσότερο η κρίση. Οι προσπάθειες μας όμως δεν σταματούν εδώ. Ο Δήμος μας γίνεται ολοένα και πιο εύρωστος οικονομικά και όσα κατασπαταλούνταν άσκοπα κατά το παρελθόν τώρα ανακατανέμονται με απόλυτα διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες. Ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα καθώς η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας τώρα πια μας επιτρέπει να ελπίζουμε».

Καλείστε την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, στην κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου, για την ακύρωση εκλογής του κου Σερέτη και την επικύρωση εκλογής του νομίμου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου, κου Ζουμπούλογλου Αναστάσιου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ 3721/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης καθώς και την επικύρωση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στα περιθώρια του Συμβουλίου ο Δήμαρχος Δοξάτου, κος Δημήτριος Δαλακάκης, θα παραθέσει Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Την Κατάρρευση των Πέντε Πραξικοπημάτων της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης»

Με έκπληξη διαβάσαμε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Δημάρχου Δοξάτου που μοιράστηκε στους συγχωριανούς μας στα καφενεία. Αναφέρει μεταξύ άλλων  ο κ. Δήμαρχος ότι: «το μαρτυρικό Δοξάτο δεν θα προδοθεί».
Εμείς με τη σειρά μας ως  Σύμβουλοι της  Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου οφείλουμε να απαντήσουμε:
Με  έγγραφό του (αριθμ.Πρ.17924.9/12/2016) ο Δήμαρχος μη σεβόμενος την απόφαση των Συμβούλων της Δ. Κ. Δοξάτου ζητεί την κατάργηση εκτέλεσης έργων προηγουμένων τεχνικών προγραμμάτων. Μας παρουσιάζει μια λίστα της τάξης 184.239,20 χωρίς να μας δίνει εξηγήσεις από πού θα αποκομίσει τα επιπλέον 77.239, θέτοντας όρους για να συναινέσουμε με την πρότασή του, δηλαδή να συνάψει σύμβαση με εξωτερικούς συνεργάτες για την καθαριότητα του Δήμου χωρίς να μας φέρει τουλάχιστον μια έκθεση της υπηρεσίας.
Δυστυχώς από την αρχή της θητείας του λειτούργησε ως «απόλυτος μονάρχης» ,διαγράφοντας και διασύροντας πρόσωπα,. Μετέτρεψε  τον δημοκρατικό χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου σε λαϊκό δικαστήριο, χρησιμοποιώντας τις νομικές του γνώσεις. Παρακολουθούμε εδώ και 2,5 χρόνια κινήσεις σκοπιμότητας , εντυπωσιασμού, αποπροσανατολισμού και  διαίρεσης του φρονήματος των συμπολιτών μας.
Κύριε Δήμαρχε,
Σας καλούμε σήμερα να απαντήσετε στους κατοίκους του Δοξάτου:
Κατηγορείται ο Δήμος μας για ¨μαύρη  εργασία¨;
Κατηγορηθήκατε για πλαστογραφία;
Κατηγορηθήκατε από τους υπαλλήλους για εκφοβισμό;
Γιατί κύριε Δήμαρχε δεν εκτελέσατε τα τεχνικά έργα των προηγουμένων ετών;
Γιατί δεν απαντήσατε ποτέ στις ερωτήσεις μας για το κληροδότημα «Δημοσθένη και Χαρίκλειας Νάννου».
Γιατί κλειδώσατε το ιστορικό γραφείο του Δημάρχου στο Δοξάτο;
Εσείς που υπερασπίζεστε αυτό το μαρτυρικό χωριό, γιατί παραχωρήσατε παράνομα τους χώρους του ιστορικού Δημαρχείου σε Συλλόγους, (με διαιρετικό πάντα πνεύμα); Αυτό ήταν το όραμά σας για το ηρωικό Δοξάτο;
Ιστορική Έδρα Δήμου με ιστορικό Δημαρχείο γεμάτο Συλλόγους, υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα;
 Σε ποιά χέρια επιτέλους βρίσκεται το Σύμβολο της θυσίας των κατοίκων του Δοξάτου, ο Πολεμικός Σταυρός Α΄ Τάξης  του  1945, που με μεγάλο σεβασμό και ιστορική μνήμη, ο εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος επανέφερε, προσκυνώντας  το μνημείο θυσίας των ηρωικών προγόνων μας;

Κύριε Δήμαρχε,

Σε καμία περίπτωση ο συγκεκριμένος τρόπος απάντησης στις αλλεπάλληλες προκλήσεις και προσβολές σας δεν προάγει τον διάλογο αλλά ούτε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που από όλους εμάς έχουν οι συνδημότες μας. Εφόσον όμως εσείς, ως πρώτος διδάξας, επιλέγετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τρόπους όπως αυτός, να "ενημερώνετε" δήθεν τους συνδημότες μας και να εξαπολύετε μύδρους εναντίον όποιου δε συμφωνεί με την "αφεντιά" σας, αλλά και όσο δύσκολο να είναι σε μας και ασύμβατο με τις αρχές μας να "πέφτουμε" στο επίπεδό σας και να παρακολουθούμε το "συλλογισμό σας", σας ενημερώνουμε ότι θα λαμβάνετε στο εξής τη δέουσα αντιμετώπιση και απάντηση σε κάθε σας πρόκληση, προσβολή και προπαγάνδα.

                        Νικόλαος Αλεξίου
                        Ευθυμία Καρατζόγλου
                        Ανατολή Γιαννάκη


                    Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου

Ο Δήμος Δοξάτου, στο πλαίσιο  ανάπτυξης προγραμμάτων  πρόληψης της Υγείας των Δημοτών του και σε συνεργασία με το «Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων»,  πραγματοποιούν από την Παρασκευή 17 Μαρτίου ως και την Παρασκευή 24  Μαρτίου 2017, μέτρηση οστικής πυκνότητας με την χρήση υπερήχων.
Για την παραπάνω μέτρηση το Εθνικο Δίκτυο Υγιών Πόλεων, του οποίου μέλος είναι ο Δήμος Δοξάτου, παραχωρεί στον Δήμο μας την ειδική συσκευή μέτρησης και μας παρέχει την εκπαίδευση και την τεχνική στήριξη για την ορθή χρήση της συσκευής.  
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το τμήμα ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, καθώς την μέτρηση θα κάνουν οι  Νοσηλευτές του τμήματος στους χώρους τους.

Συγκεκριμένα:
Στο ΚΑΠΗ Καλαμπακίου η μέτρηση θα γίνει  την Παρασκευή 17  Μαρτίου  και την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017
Στο ΚΑΠΗ  Δοξάτου η μέτρηση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και την Πέμπτη 23 Μαρτίου
Στο ΚΑΠΗ  Αγίου Αθανασίου η μέτρηση θα γίνει Τρίτη  21 Μαρτίου και την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017  και
Στο ΚΑΠΗ  Κυργίων η μέτρηση θα γίνει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
•    Οι γυναίκες που μπορούν να κάνουν την εξέταση είναι :
1.    Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση
2.    Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση Κορτιζόνης
3.    Γυναίκες με προβλήματα Θυρεοειδούς Αδένα
4.    Γυναίκες που έχουν στην οικογένεια βεβαρυμμένο ιστορικό Οστεοπόρωσης και
5.    Γυναίκες μικρής ηλικίας στην περίπτωση που έχουν κάνει ολική υστερεκτομή.

Οι γυναίκες την ημέρα της εξέτασής τους καλό θα είναι να έχουν μαζί τους παλαιότερες μετρήσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλεφωνικά ραντεβού στο τηλέφωνο 2521352416  στην κα Τούρνα Ευανθία και κα Μορφίδου Μαρία.

Page 1 of 3