Επικαιροτητα

Η ανορθολογική απόφαση της κυβέρνησης αναφορικά με την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων επιβαρύνει την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών.
Με την απόφαση αυτή περιορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά και χορηγείται μικρότερο ποσό.
Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι δεν εναντιώνονται στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με ένα ή δύο παιδιά. Εκείνο που επιζητείται από πλευράς τους είναι ο ορισμός μίας δίκαιης και αναλογικής κατανομής.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερώτηση κατέθεσε ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, ώστε να ισοσκελιστεί τουλάχιστον η επίπτωση από τη μείωση οικογενειακού επιδόματος και να πραγματοποιηθεί η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ώστε τελικά να μη θιγεί η πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια και να διαφυλαχτεί ο θεσμός της πολυμελούς οικογένειας.
Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017
Α.Π.: 1652
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα. Έφη Αχτσίογλου

Κύριε Υπουργέ,
Η ανορθολογική απόφαση της κυβέρνησης αναφορικά με την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων επιβαρύνει την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών.
Με την απόφαση αυτή περιορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά και χορηγείται μικρότερο ποσό.
Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι δεν εναντιώνονται στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με ένα ή δύο παιδιά. Εκείνο που επιζητείται από πλευράς τους είναι ο ορισμός μίας δίκαιης και αναλογικής κατανομής.
Ο περιορισμός των επιδομάτων μέσω της μείωσης των εισοδηματικών ορίων στο ποσό των 33.750 ευρώ, αλλά και η μείωση του ύψους των χορηγούμενων ποσών για τους πολύτεκνους επιτείνει το άδικο της αντιμετώπισής τους.
Προσέτι, η μη χορήγηση του ματωμένου κοινωνικού μερίσματος στις πολυμελείς οικογένειες με την υπαγωγή τους στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, επειδή βρέθηκαν να κατέχουν ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ, λόγω της ανάγκης μετακίνησης των παιδιών τους, αυτοκίνητα Ι.Χ. άνω των 1928 κ.ε. και παλαιότητας μέχρι 10 ετών, δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην επιβίωσή τους.
Ως γίνεται αντιληπτό από όλα τα παραπάνω, τα επιδόματα και οι κάθε είδους διευκολύνσεις προς τους πολυτέκνους και τριτέκνους, έχουν να κάνουν με τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, λόγω βεβαίως της διαρκούς παρατηρούμενης υπογεννητικότητας στη χώρα μας και της εξ αυτής αύξησης του δημογραφικού προβλήματος που απειλεί τη χώρα μας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω, ερωτάσθε  Κυρία Υπουργέ:
1. Τι μέριμνα προτίθεσθε να αναλάβετε για την ενίσχυση της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας, έτσι, ώστε να ισοσκελισθεί τουλάχιστον η επίπτωση από τη μείωση του οικογενειακού επιδόματος;
2. Προτίθεσθε, η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ώστε τελικά να μη θιγεί η πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια και να διαφυλαχθεί  ο θεσμός της πολυμελούς οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλισθούν σε ένα βαθμό η δημιουργία κινήτρων για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Η εφαρμογή του μέτρου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών των Επιχειρήσεων είχε έναρξη την 3/8/2017, πλην, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά παρά την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για ρύθμιση των κόκκινων οφειλών τους, έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους.
Ώς αναφέρουν οι παράγοντες της αγοράς, η εφαρμογή συναντά δυσκολίες, οι οποίες άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επιζητούν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους, γεγονός που υποβοηθά τις ίδιες για την επιβίωσή τους, αλλά και την οικονομία με την εισροή εσόδων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ν.Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και αποτρέπουν αυτές από την είσοδό τους στη διαδικασία υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Η ερώτηση

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017
Α.Π.: 1654
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης
κ. Δημήτρη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δια του Ν.4469/2017 θεσπίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή είχε έναρξη την 3/8/2017, πλην, όμως τα αποτελέσματα της θέσπισης του μέτρου αυτού δεν είναι ορατά παρά την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση των ‘’κόκκινων’’ οφειλών τους, έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους.
Η Εφαρμογή του Νόμου, ως αναφέρουν οι παράγοντες της αγοράς, συναντά δυσκολίες, οι οποίες άμεσα πρέπει να αντιμετωπισθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επιζητούν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους, γεγονός που υποβοηθά τις ίδιες για την επιβίωσή τους, αλλά και την οικονομία με την εισροή εσόδων.
Πιο συγκεκριμένα:
α) Ο Νόμος προβλέπει την αναβίωση επιχειρήσεων, πλην, όμως εξακολουθεί να απαιτεί από αυτές την τήρηση των κριτηρίων επιλογής, δηλαδή τη θετική χρήση. Αυτό όμως αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, αλλά και εάν ακόμη αναβιώσουν ο Νόμος απαιτεί την άμεση εκκίνηση της παραγωγικής λειτουργίας και τη θετική χρήση. Ως γίνεται αντιληπτό το γεγονός αυτό αποκλείει από τον εξωδικαστικό μηχανισμό ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που έπαυσαν να λειτουργούν, αλλά όμως θέλουν να καταβάλλουν τις οφειλές τους. Επιπλέον ο Νόμος επιπροσθέτως αποκλείει και την εισροή εσόδων στα δημόσια ταμεία, καθότι επιβάλλει μία σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών για μία επιχείρηση που έχει κλείσει, αλλά επιζητά την τακτοποίηση των χρεών της.
β) Η επιβολή της κατάθεσης μίας σειράς εγγράφων για να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις, οι οποίες υπάρχουν ήδη λόγω της ανταλλαγής πληροφοριών (πλατφόρμας) μεταξύ των πιστωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι επίσης ένα βάρος όχι αναγκαίο, καθόσον όλα αυτά τα στοιχεία, όπως και η φορολογική εικόνα κάθε επιχείρησης ανακτάται αυτομάτως από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
γ) Για τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις οι πιστωτές απορρίπτουν τις αιτήσεις υπαγωγής στο εξωδικαστικό μηχανισμό, με την αιτιολογία ότι αυτές έχουν ήδη κάνει αίτηση για την υπαγωγής τους στο Νόμο Κατσέλη, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπει-απαγορεύει ο Νόμος 4469/2017. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω επιχειρήσεις, ενώ είχαν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών μέχρι την έκδοση του Νόμου του εξωδικαστικού, σήμερα ‘’απώλεσαν’’ αυτή τη δυνατότητα και απορρίπτονται οι αιτήσεις τους αναιτιολόγητα-αυθαίρετα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί επιπρόσθετη  ανασφάλεια στον επιχειρηματικό κόσμο, καθότι τελικά ‘’αγνοείται’’ το καθεστώς υπαγωγής του, δηλαδή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στο Νόμο Κατσέλη, ώστε να ακολουθήσει την αντίστοιχη διαδικασία.
δ) Επίσης από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό εξαιρούνται οφειλές, οι οποίες αφορούν προηγούμενα έτη βεβαίως, αλλά βεβαιώθηκαν μέσα στο τρέχον έτος (2017), με αποτέλεσμα να εξαιρείται αδικαιολόγητα ένα μεγάλο μέρος οφειλών, οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στον εν λόγω μηχανισμό, καθότι βεβαιώθηκαν εκ των υστέρων αδικαιολογήτως και όχι με ευθύνη των οφειλετών.
ε) Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μολονότι βρισκόμαστε στα τέλη του έτους, δεν έχει στην ουσία φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω αδικαιολόγητης αδυναμίας ρύθμισης των χρεών έτους 2017, ενώ υπάρχει ρητή εξαίρεσή τους.
στ) Πέραν των όσων αναφέρθησαν, ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που αφορά τα αγροτοκτηνοτροφικά κλπ. δάνεια που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι ο Νόμος αναφέρει ότι η εγγύηση θα ακολουθήσει τη ρύθμιση, δυστυχώς από συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι όλες οι εγγυήσεις του Δημοσίου λήγουν το 2022, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να δέχονται τη ρύθμιση των δανείων αυτών μέχρι το έτος αυτό (2022), με κίνδυνο να χάσουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δανειολήπτη.
Ύστερα από τα ανωτέρω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1) Πώς προτίθεσθε να ρυθμίσετε τα προρρηθέντα ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και αποτρέπουν αυτές από την είσοδό τους στη διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ;
2) Υπάρχει σκέψη για βελτιώσεις –αλλαγές στο εν λόγο Νόμο και εάν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιο βάθος χρόνου;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τη καθυστέρηση που διαπιστώνεται στην πληρωμή της επιδότησης των νέων αγροτών, μολονότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του «Μέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω νέοι αγρότες δεν έχουν λάβει την α’ δόση της επιδότησης, καίτοι εγκαίρως έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μάλιστα κατέστη γεγονός ότι η αξιολόγηση των δικαιολογητικών δεν έχει περατωθεί, παρότι διήλθε πεντάμηνο (5) περίπου από την κατάθεση τους, με αποτέλεσμα αυτή η ανακολουθία - καθυστέρηση της κυβέρνησης να επιβαρύνει την ήδη δυσμενή θέση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.
Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση.

Α.Π.: 1650
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ευάγγελο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Κύριε Υπουργέ,
Οι νέοι αγρότες εκφράζουν την ανησυχία, αν όχι το φόβο, αναφορικά με την καθυστέρηση που διαπιστώνεται στην πληρωμή της επιδότησης, μολονότι εντάχθησαν στο πρόγραμμα του «Μέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω νέοι αγρότες δεν έχουν λάβει την α’ δόση της επιδότησης, καίτοι εγκαίρως έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Οι λοιποί δικαιούχοι πληρώθηκαν στις 4/8/2017.
Η μη πληρωμή των προαναφερθέντων αγροτών δεν κατέστη δυνατή λόγω μη τήρησης από πλευράς τους της σχετικής διαδικασίας, ως ενημερώθηκαν. Μετά ταύτα και στο προβλεπόμενο χρόνο κατέθεσαν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πλην, όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι η πληρωμή θα ήταν άμεση. Ως δε, κατέστη γνωστό από τους δικαιούχους, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών δεν έχει περατωθεί, παρότι διήλθε πεντάμηνο (5) περίπου από την κατάθεση τους, με αποτέλεσμα αυτή η ανακολουθία - καθυστέρηση της κυβέρνησης να επιβαρύνει την ήδη δυσμενή θέση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιοί οι λόγοι καθυστέρησης της πληρωμής της εν λόγω επιδότησης των νέων αγροτών;
2.  Πότε επιτέλους θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της εν λόγω επιδότησης;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

ΠΤΔ ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ

Για την πολύχρονη και πολυποίκιλη εθελοντική προσφορά στη Δραμινή κοινωνία και όχι μόνο, τιμήθηκε κατά τη χθεσινοβραδινή ανάλογη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, η ΈΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ στο πρόσωπο της Προέδρου κας Αλίκης Τσιαμούρα.
Η απονομή του βραβείου αποτελεί αναγνώριση και δικαίωση και οφείλουμε να πούμε, ως Δραμινοί, το λιγότερο ένα ΕΥΓΕ στη συλλογική καρποφόρα προσπάθεια της Ένωσης Κυριών Δράμας που βεβαίως αντανακλά στο πρόσωπο ολόκληρης της Δράμας.
Ένα μεγάλο μπράβο και ευχές για δημιουργική συνέχεια.
 
Ο Βουλευτής ΝΔ Ν.Δράμας

Δημήτρης Κυριαζίδης

Published in Πολιτισμός

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κος Χρήστος Σπίρτζης  ζήτησε προθεσμία μίας (1) εβδομάδος, προκειμένου να απαντήσει στην επαναλαμβανόμενη ένα (1) χρόνο περίπου Επίκαιρη Ερώτηση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, η οποία  έπρεπε να συζητηθεί στη Βουλή.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν η Δραμινή κοινωνία και όχι μόνο, αναμένει την προσεχή Πέμπτη (30-11-2017) την θέση της κυβέρνησης για την προοπτική εξόδου της Δράμας και από την οδική απομόνωση, με ό,τι αυτό αρνητικά περιέχει.
Αυτό το μήνυμα κατά την ολιγόλεπτη ‘’συζήτηση’’ στη Βουλή για τη μη παρουσία του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού μετέφερε προς τον Βουλευτή, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Μαυραγάνης.
Ίδωμεν την προσεχή Πέμπτη…


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ΄
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Αθήνα, σήμερα στις 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.37΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
……………
Επίσης, η πρώτη επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 261/10.11.2017 του πρώτου κύκλου της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου 2017 του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημητρίου Κυριαζίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά το ζήτημα της οδικής σύνδεσης της Δράμας με την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες δεν θα συζητηθεί μετά από συνεννόηση του Υπουργού με τον Βουλευτή.
……………
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ύστερα περίπου από έναν χρόνο και από πέντε αναβολές, ενημερώθηκα χθες ότι επιτέλους η συζήτηση αυτής της επίκαιρης ερώτησης που αφορά τη σύνδεση της Δράμας -εννοώ οδικά με την Εγνατία- θα γινόταν σήμερα. Είπα: «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους μετά από έναν χρόνο θα πάρουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, θα υπάρξει κάτι πιο συγκεκριμένο από πλευράς της Κυβέρνησης».
Ενημερώθηκα -και ευχαριστώ τον παριστάμενο Υπουργό- ότι του ανατέθηκε αυτή η «αποστολή» λόγω προβλήματος που είχε ο κ. Σπίρτζης. Με την έννοια ότι προέκυψαν, όπως μου είπαν, καινούργια δεδομένα και στοιχεία, ζητήθηκε να γίνει η συζήτηση την επόμενη Πέμπτη.
Κύριε Υπουργέ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα περιμένουν όλοι οι Δραμινοί αυτήν την εξέλιξη. Μακάρι να είναι θετική. Γι’ αυτό είμαστε εδώ και σας ευχαριστώ που πήρατε αυτή τη θέση. Παρακαλώ, αν θέλετε, να πείτε κάτι για να τους ενημερώσουμε,  διότι πράγματι υπάρχει αυτό το διαρκές και μεγάλο ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών):  Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτηση. Πράγματι είναι ένα ζήτημα που αφορά μια πολύ ταλαιπωρημένη κατασκευή, αλλά και μελέτη πριν από την κατασκευή που συνολικά η πολιτεία, θα έλεγα, έχει αδρανήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όπως ξέρετε, η αρμοδιότητα γι’ αυτές τις μελέτες, μετά από κάποιες ημιτελείς προσπάθειες που έγιναν, έχει ανατεθεί στην Εγνατία Οδό πια από τον Δεκέμβριο του 2014 και μετά με μια νέα υπουργική απόφαση μετά τις αρχές του 2016 κ.λπ.
Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι προχωρούν οι μελέτες. Ειδικά στο σκέλος εκείνο που αφορά την παράκαμψη της Καβάλας, είναι σε τελική φάση. Επειδή, όμως, στα υπόλοιπα τμήματα υπάρχει η διάθεση να εξευρεθούν περαιτέρω κονδύλια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και πιθανόν να χρειαστεί σε κάποια σημεία του αισθητικού δάσους μια διαφορετική χάραξη, υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που αφορούν κυρίως στην εξεύρεση πόρων για τις μελέτες αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που και ο Υπουργός θέλει να συζητηθεί την άλλη εβδομάδα, για να μπορέσουν να δώσουμε ουσιαστικές πληροφορίες προς τον δραμινό λαό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει και το άλλο κομμάτι της σύνδεσης που αφορά τη Δράμα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Κυριαζίδη, θα τα πείτε στην ερώτησή σας. Τώρα δεν γίνεται η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Περιμένω την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, την απάντηση του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Οπότε θα τα πείτε όταν έρθει η ώρα της ερώτησης.

Καθρεφτάκια στους ιθαγενείς της περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης μοίρασε ο κυβερνητικός θίασος που παρήλασε για τρεις ημέρες.
Ο κ. Τσίπρας, ως μάγος, ‘’έκλεισε’’ την παράσταση υποσχόμενος ότι η Ανατ. Μακεδονία και Θράκη θα καταστεί και μάλιστα μέσα στο 2018, το σταυροδρόμι παραγωγής, εμπορίου και πολιτισμού.
Κοντολογίς τις αυτονόητες για μία κυβέρνηση και ελάχιστες υποχρεώσεις, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προσπάθησαν και μάλιστα σε μελλοντικό χρόνο υλοποίησης, να παρουσιάσουν ως μεγάλο κυβερνητικό έργο.
Βεβαίως ακόμη και μέσα από τη μαγική αυτή διάθλαση και παραπλάνηση η Δράμα αντιμετωπίζεται, ως μέλος μίας κατώτερης φυλής.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Ο αγροτικός-κτηνοτροφικός κόσμος αγνοήθηκε και μέσα από αφηρημένες και γενικές δεσμεύσεις – υποσχέσεις η αγροτική ανάπτυξη επιτυγχάνεται. Πώς όμως;
-Με την εγκατάλειψη των νέων αγροτών;
-Με την εγκληματική αδιαφορία–αδυναμία απορρόφησης 2 δις ευρώ για τον αγροτικό τομέα από το προηγούμενο πλαίσιο Αγροτικής Ανάπτυξης και την μεταφορά αυτού στο νέο 2014-2020;
-με την εγκατάλειψη των αγροτοκτηνοτρόφων στις ορεινές περιοχές;
-με την εκτέλεση – υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων, αρδευτικών δικτύων και φραγμάτων ή μη μόνο αυτών που η κυβέρνηση ΝΔ διασφάλισε και εξασφάλισε (φράγμα Τεμένους, δίκτυα Κουδουνιών, Μαυρολεύκης, Ν.Αμισσού, Κ.Αγρού, Φωτολίβους και εγγειοβελτιωτικά στα Τενάγη Φιλίππων κ.α.);
-με την μη καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων;
2) Η μικρή βιομηχανία το τόπου μας επιβιώνει και αναπτύσσεται ιδίαις δυνάμεις. Το 4% επιδότησης του κόστους εργασίας λησμονήθηκε από την κυβέρνηση, η δε υπερφορολόγηση ‘’γονάτισε’’ τις μικρές επιχειρήσεις. Εάν δε, λογίσουμε τις εκατοντάδες πρόστιμα, τότε δεν πρέπει να αναλογιζόμεθα για το κλείσιμο δεκάδων επιχειρήσεων εκτινάσσοντας την ανεργία και την μετακόμιση πολλών εξ αυτών σε γειτονικές χώρες, αλλά και την μετανάστευση.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος πενιχρός στο περιεχόμενο από κάθε άποψη. Ομοίως και στο οικονομικό του σκέλος ιδιαίτερα καθίσταται άνεργος και απρόσφορος. ‘’Καλός’’ βεβαίως μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.
3) Η τρίχρονη επαναλαμβανόμενη δέσμευση για τη θεσμοθέτηση του νέου λατομικού νόμου, καταλήγει σε ένα διαρκή εμπαιγμό λόγω των γνωστικών ιδεοληψιών που διακρίνει τους κυβερνώντες.
4) Η υγεία στο Νομό δοκιμάζεται παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Δ/νσης ιατρικο-νοσηλευτικού προσωπικού. Προβλήματα υγείας ως αυτά των δεκάδων καρκινοπαθών–διαβητικών, αντιμετωπίζονται με απάθεια.  Επίσης η ανακαίνιση των δομών υγείας του Νομού (Κέντρα Υγείας Κ.Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης) αλλά και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και οι κατασκευές πολυδύναμων ιατρείων προήλθαν από το προηγούμενο ΕΣΠΑ και αποτελούν έργο της προηγούμενης κυβέρνησης (ευτυχώς αυτό ομολογήθηκε και από τον νυν Υπουργό Υγείας).
Αναφορικά δε με τις 17 νέες τοπικές μονάδες υγείας, δυστυχώς η Δράμας μένει αρχικά εκτός, καθόσον θα λειτουργήσουν 5 εκτός Δράμας (2 στην Κομοτηνή, 1 στην Αλεξανδρούπολη, 1 στην Ξάνθη και 1 στην Καβάλα).
Για ποιο σύστημα υγείας επαγγέλλονται οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ λοιπόν, όταν και στον προϋπολογισμό του 2018 έχει περικοπές 350 εκ. ευρώ;
5)Η εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο ‘’διεκπεραιώθηκε’’ κυβερνητικά με διαπιστώσεις. Ειδικά σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξαντλήθηκε στην αναφορά εκ μέρους του  κ. Τσίπρα, ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΑΜΘ’’ διαθέτει πολύ σημαντικές νησίδες επιστημονικής αριστείας’’. Απέφυγε όμως να μας αναφέρει για ποιο λόγο ο Υπουργός του (Γαβρόγλου) παράνομα και παράτυπα έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου.
6) Η τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας αγνοήθηκε ‘’επιμελώς’’. Ούτε λέξη για το χιονοδρομικό κέντρο, τα σπήλαια , το δασικό χωριό κλπ.
7) Η λειτουργία των φυλακών Νικηφόρου αγνοήθηκε με την αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς.
Τέλος η περιβόητη-πολυθρύλητη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό εξαντλήθηκε στην ‘’μελετητική ωρίμανση , ώστε τα έργα να μπορέσουν να υλοποιηθούν’’.  Τάδε έφη Αλέξης Τσίπρας. Ο δε Υπουργός του (Σπίρτζης) ανακάλυψε δήθεν την εξασφάλιση των χρημάτων (1,5 εκ. ευρώ) για την ωρίμανση των μελετών, όταν είναι γνωστό ότι όχι 1,5 εκ. ευρώ, αλλά 2.793.188,13 ευρώ είχαν διασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση σε συγκεκριμένο κωδικό.  Δυστυχώς ο κ. Σπίρτζης παρά την δέσμευσή του για την ολοκλήρωση των μελετών (σε κοινή συνάντηση φορέων του Νομού 2/2015) και την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με 150 εκ. ευρώ δεν προχώρησε, με ευθύνη του, το παραμικρό (ούτε περάτωση μελετών, ούτε βεβαίως και κατασκευή ενός χιλιομέτρου οδικού άξονα).
Τα πάντα δυστυχώς για το Νομό, μεταφέρθηκαν στο μέλλον.

‘’ Καληνύχτα σας κε. Τσίπρα. Viva la Revolucion! ’’

Published in Άρθρα

Οι φυλακές Νικηφόρου Δράμας, θα λειτουργήσουν άμεσα απήντησε αρχικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, που πραγματοποιήθηκε,  ύστερα από την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε για το ζήτημα αυτό ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ν.Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.
Κατά τη διάρκεια  της συζήτησης άφησε να εννοηθεί ότι θα λειτουργήσουν το επόμενο έτος, αφού βεβαίως οι φυλακές παραδοθούν προς χρήση και οπωσδήποτε αφού υπάρξουν οι ανάλογες προσλήψεις για τη στελέχωση τους.
Με λίγα λόγια ‘’ήξεις, αφήξεις’’, δεδομένου ότι με τις έγγραφες απαντήσεις του, ο προκάτοχός του  (κος Παρασκευόπουλος), μας διαβεβαίωσε αρχικά ότι οι φυλακές Νικηφόρου Δράμας θα λειτουργήσουν στα μέσα του 2015, στη συνέχεια μέχρι τα μέσα του 2016 και σήμερα ο ίδιος μας διαβεβαιώνει ότι θα λειτουργήσουν , μέσα στο 2018.
Ο κ. Υπουργός λησμόνησε να μας πει, γιατί ενώ η κυβέρνησή του παρέλαβε το έργο στο 92% της κατασκευής του, ως εγγράφως (υπ.αριθμ. 50/1-4-2015 έγγραφο)  απαντά στον Βουλευτή ο προκάτοχός του (κος Παρασκευόπουλος), αυτό δεν έχει παραδοθεί;
Ο κ. Υπουργός ‘’εντέχνως’’ απέφυγε να μας απαντήσει για ποιον λόγο ‘’λησμόνησε‘’ κατά την θέσπιση του νέου οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (11-9-2017) να συμπεριλάβει και τις φυλακές Νικηφόρου Δράμας και το ‘’θυμήθηκε’’ αυτό μετά από ένα μήνα;
Ο κ. Υπουργός στην πρόσφατη ετήσια έκθεσή του προς την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (σελ.22 επισυνάπτεται), γιατί και πάλι με γενικόλογα αναφέρεται για τις φυλακές Νικηφόρου Δράμας, ενώ για τις λοιπές αναφέρεται πιο συγκεκριμένα.
Ο κ. Υπουργός, εφόσον η κυβέρνησή του ενδιαφέρεται, ως ανέφερε για την περάτωση της κατασκευής, γιατί έχει να ‘’πληρώσει’’ την ανάδοχη εταιρεία, από τον Ιούλιο του 2017 και ποιος θα πληρώσει τους τόκους καθυστέρησης, ως προβλέπει η συγκεκριμένη σύμβαση και όχι βεβαίως μόνο από τον Ιούλιο του 2017;
Ο κ. Υπουργός και για την μη κατασκευή του ειδικού κτιρίου «επιμόρφωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης» που επί τρία (3) χρόνια η κυβέρνησή του ξέχασε να κατασκευάσει, δεν γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο ‘’αναγκαίο έργο εξ αρχής προβλεπόταν’’, ως ομολογεί και πάλι ο προκάτοχός του (υπ.αριθμ 463/22-7-2016 έγγραφό του); Μήπως κάτι άλλο συμβαίνει εν προκειμένω;
«Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το 2018 θα κόψουν την κορδέλα»

ΣΕΛ 22 ΕΚΘΕΣΗ ΥΠ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΕΔΑ

Αναφορά κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία συνημμένως καταθέτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 78/30-10-2017 επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας αναφορικά με το δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας για την δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο Γ.Ν. Δράμας, η οποία και επεδόθη προς την διοίκηση του Νοσοκομείου Δράμας κατά την πρόσφατη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας, κατά την οποία δημιουργήθηκε μία τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα από την κεντρική Πλατεία έως και το Νοσοκομείο με μοναδικό σκοπό την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας στο ζήτημα αυτό.

Από τα στοιχεία που παραθέτει το Δ.Σ. του Συλλόγου, δυστυχώς, η Δράμα συγκαταλέγεται στους 4 πρώτους νομούς της επικράτειας σε θνησιμότητα από καρκίνο και  η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς αυτοί είναι απερίγραπτη. Τα θέματα αυτά αναπτύχθηκαν διεξοδικά προσφάτως κατά την συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του κ. Κυριαζίδη, όπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε δημόσια ότι υφίσταται σχετικός προβληματισμός στο Υπουργείο για το όλο ζήτημα και άφησε να διαφανεί ότι υπάρχει σοβαρή πρόθεση του Υπουργείου να ανασυστήσει την Β’ Παθολογική Κλινική και πρόσθετη στελέχωση αυτής από παθολόγους-ογκολόγους προς διενέργεια χημειοθεραπειών.

Συντασσόμενος πλήρως ο κ. Βουλευτής με το περιεχόμενο της συνημμένης επιστολής, καλεί το Υπουργείο  να γνωστοποιήσει εάν σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν  στη Βουλή έχει υπάρξει ο αναγκαίος προγραμματισμός και προετοιμασία προς υλοποίηση των σχετικών εξαγγελιών, και, εν πάση περιπτώσει, ζητά εκ νέου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αυτό αίτημα, το οποίο και στηρίζουν όλοι οι τοπικοί φορείς του Νομού, μέσω της κατ’ αρχήν δημιουργίας ενός αυτοτελούς ογκολογικού τμήματος βραχείας νοσηλείας – χημειοθεραπειών στο Γ.Ν. Δράμας.
   

Επισυνάπτονται η σχετική αναφορά και η επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Συνημμένως σας καταθέτω την υπ’ αριθμ. πρωτ. 78/30-10-2017 επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας αναφορικά με το δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας για την δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο Γ.Ν. Δράμας, η οποία και επεδόθη προς την διοίκηση του Νοσοκομείου Δράμας κατά την πρόσφατη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας, κατά την οποία δημιουργήθηκε μία τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα από την κεντρική Πλατεία έως και το Νοσοκομείο με μοναδικό σκοπό την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας στο ζήτημα αυτό. Ως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει το Δ.Σ. του Συλλόγου, δυστυχώς, η Δράμα συγκαταλέγεται στους 4 πρώτους νομούς της επικράτειας σε θνησιμότητα από καρκίνο, ενώ μόνον κατά το 2016 στο Γ.Ν. Καβάλας παρακολουθούνταν 900 Δραμινοί συμπολίτες μας, στην Αλεξανδρούπολη 100 και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης περίπου 800, μη συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με νεοπλασίες του αίματος και όσων παρακολουθούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Ως γίνεται αντιληπτό, η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς αυτοί είναι απερίγραπτη, καθώς πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης των ιδίων και των οικογενειών τους λόγω των αποστάσεων και των αναγκαίων εξόδων μετάβασης και διαμονής, υφίστανται και τεράστια πρόσθετη ψυχοσωματική καταπόνηση πέραν αυτής καθ’ εαυτής της ασθένειας. Τα θέματα αυτά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά προσφάτως κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε δημόσια ότι υφίσταται σχετικός προβληματισμός στο Υπουργείο για το όλο ζήτημα και άφησε να διαφανεί ότι υπάρχει σοβαρή πρόθεση του Υπουργείου να ανασυστήσει την Β’ Παθολογική Κλινική και πρόσθετη στελέχωση αυτής από παθολόγους-ογκολόγους προς διενέργεια χημειοθεραπειών. Τούτων δοθέντων, και συντασσόμενος πλήρως με το περιεχόμενο της συνημμένης επιστολής, καλείται το Υπουργείο να γνωστοποιήσει εάν σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν κατόπιν ερώτησής μου στην Βουλή έχει υπάρξει ο αναγκαίος προγραμματισμός και προετοιμασία προς υλοποίηση των σχετικών εξαγγελιών, και, εν πάση περιπτώσει, ζητείται εκ νέου δια της παρούσης να ικανοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα, το οποίο και στηρίζουν όλοι οι τοπικοί φορείς του Νομού, μέσω της κατ’ αρχήν δημιουργίας ενός αυτοτελούς ογκολογικού τμήματος βραχείας νοσηλείας – χημειοθεραπειών στο Γ.Ν. Δράμας.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς ίχνος ντροπής συνεχίζει ασύστολα να κοροϊδεύει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο αναφορικά με την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του 2017, ότι δηλαδή ‘’….για πρώτη φορά ο αγρότης έχει χρονοδιάγραμμα πληρωμών…. και ξέρει πότε θα πάρει τα χρήματα που δικαιούται’’.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψεύδος προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, από αυτό του κυρίου Αποστόλου περί ¨χρονοδιαγράμματος πληρωμών¨. Όλοι οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι από τότε που υπάρχει η ΚΑΠ, ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι υποχρέωση του κάθε υπουργού να πληρώνει την  προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και την εκκαθάρισή της, τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, η προκάτοχος Κυβέρνησή μας πλήρωνε μ’ αυτό ακριβώς το χρονοδιάγραμμα την ενιαία ενίσχυση χωρίς καμία απολύτως περικοπή, όπως κάνει η σημερινή φέτος, προκειμένου να καλύψει το μπάχαλο που δημιούργησε με την κατανομή και ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 2015.
Αλήθεια όμως πήραν οι παραγωγοί τα χρήματα που δικαιούνταν; Φυσικά και όχι αφού υπήρξαν περικοπές τουλάχιστον 8,5% επιπλέον των κοινοτικών που γίνονται κάθε χρόνο επί του συνολικού κονδυλίου των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό της νέας ΚΑΠ (1307/2013).  Και αυτό οφείλεται κυρίως στο αλαλούμ που ο ίδιος ο κύριος Αποστόλου προκάλεσε το 2015 με τα επανειλημμένα τραγικά σφάλματά του και τις γκάφες ολκής, στερώντας από χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες και νέους αγρότες μισθωμένα δικαιώματα, αλλά και δικαιώματα που προέρχονταν από κληρονομιές και ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις. Σφάλματα τα οποία προσπαθεί να διορθώσει δημιουργώντας όμως νέες κατάφορες αδικίες σε παραγωγούς που δεν φταίνε σε τίποτα.
  Είχε μάλιστα και το θράσος να ανακοινώσει στους αγρότες ότι "είναι  η τρίτη χρονιά που πληρώνουμε στην ώρα τους τα δισεκατομμύρια των αγροτικών ενισχύσεων".  
Υπενθυμίζεται, ότι τα ίδια μας έλεγε και το 2015, όταν μάλιστα τότε μιλούσε για ομαλή καταβολή ενισχύσεων. Ενώ τότε, μόλις και μετά βίας κατάφερε να πληρώσει, με αδικαιολόγητη καθυστέρηση και με το τεράστιο μπάχαλο που ο ίδιος πάλι δημιούργησε, μέρος μόνον της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης το Δεκέμβριο του 2015 και την εκκαθάρισή της αλλά και το πρασίνισμα (ένα δις περίπου ευρώ) τον Μάη της… επόμενης χρονιάς. Και ακόμη ότι, μέχρι και το τέλος του 2016 υπήρχαν χιλιάδες δικαιούχοι που περίμεναν την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2015,  όπως πολύ καλά θυμούνται οι παραγωγοί μας. Αυτό είναι το ¨κατόρθωμα Αποστόλου¨ που έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά! Και αντί να ζητήσει συγγνώμη για τα τεράστια προβλήματα που τότε προκάλεσε ή, τουλάχιστον, να σιωπήσει, τολμά σήμερα να δηλώνει ότι είναι η... τρίτη χρονιά που πληρώνει… στην ώρα τους τις ενισχύσεις.

Την αναγκαιότητα της κατασκευής αρδευτικών φραγμάτων, ταμιευτήρων αλλά και την κατασκευή “σήραγγας υδροληψίας” από το φράγμα Θησαυρού-Πλατανόβρυσης, ως αρχικά είχε προβλεφθεί μετέφερε με ερώτησή του (επισυνάπτεται)  προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.

Η εν λόγω αναγκαιότητα έγινε ιδιαιτέρως αισθητή σ’  όλο τον Νομό εφέτος και ως μαρτυρείται, το γεγονός αυτό θα είναι εντονότερο στο μέλλον, ως εκ τούτου επιβάλλεται η ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων και πολιτικών, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, έτσι, ώστε στο διηνεκές να υπάρχει, όχι μόνο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά κυρίως εμπλουτισμός και επαύξησή τους.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση, ως ομολογεί ο αρμόδιος Υπουργός της, στην επισυναπτόμενη απάντησή του, έχει περιορισμένους πόρους για τον “εθνικό” στόχο και οι υπάρχοντες πόροι αφορούν υποχρεώσεις “παρελθόντων ετών” που είχαν εξασφαλιστεί (δηλαδή από την  προηγούμενη Κυβέρνηση).

Με λίγα λόγια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ύστερα από τρία (3) χρόνια, ως προκύπτει και από την αναφερόμενη απάντηση, “σκέφτεται” να ενεργοποιήσει “μέτρα”, έτσι, ώστε να υπάρξουν προσκλήσεις για “υποβολή προτάσεων”.
Θεωρείται πάντως σκόπιμο, τώρα που ο κος Τσίπρας θα έρθει στο “αμφιθέατρο” της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης να έχει μαζί του και ένα τριαξονικό φορτηγό για τη μεταφορά των προτάσεων που θα συλλέξει. Τι να πει κανείς;

Μάλλον
“Στερνή μου γνώση να σ΄ είχα πρώτα”

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ευάγγελο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ως γνωστόν, το νερό αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για την διατήρηση και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, η εξασφάλιση και διασφάλιση του οποίου επιβάλλει την ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων και πολιτικών σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ούτως ώστε να υπάρχει εις το διηνεκές, όχι μόνον ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά κυρίως εμπλουτισμός και επαύξησή τους. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία, μεταξύ άλλων, η κατασκευή αρδευτικών φραγμάτων και ταμιευτήρων ανά την επικράτεια προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή ύδατος στις υφιστάμενες καλλιέργειες και εντεύθεν να διατηρηθούν, αν όχι να επαυξηθούν, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε ό,τι αφορά τον Νομό της Δράμας, ως έχει τεθεί υπ’ όψιν μου, έχουν εκπονηθεί μελέτες για την κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος στην Κ. Βροντού θέση Καρβουνόρεμα. Η άμεση υλοποίηση του εν λόγω έργου θα δώσει ανάσα πνοής στην περιοχή, καθώς θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση των καλλιεργουμένων εκτάσεων, στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων αλλά και στην αύξηση του όγκου και της αξίας της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.  Σημειωτέον ότι κατά την πρόσφατη καλλιεργητική περίοδο εξ αιτίας της ανομβρίας στην ευρύτερη περιοχή οι στρεμματικές αποδόσεις ήταν αρκετά χαμηλές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αυξήθηκε κατά πολύ το κόστος παραγωγής, το οποίο και τελικά αναγκάστηκαν, δυστυχώς, να απορροφήσουν και να επωμιστούν οι παραγωγοί.

Εν όψει των ανωτέρω, και με δεδομένη την ωριμότητα των αναγκαίων μελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.    Ποια η θέση του Υπουργείου αναφορικά με την κατασκευή του ανωτέρω φράγματος;
2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σας για την άμεση υλοποίηση του έργου; Θα ενταχθεί αυτό σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα και πότε αναμένεται εν τέλει η κατασκευή του;
3.    Υπάρχει ανάλογος σχεδιασμός για άλλες περιοχές του Νομού Δράμας;
4.    Σε σχέση με το φράγμα Θησαυρού - Πλατανόβρυσης, θα υλοποιηθεί τελικά η αρχική πρόβλεψη για μεταφορά νερού με διοχέτευσή του στην πεδιάδα της Δράμας προς ανακούφιση των παραγωγών;  
5.    Υπάρχει πρόθεση της Κυβέρνησης, έστω και την τελευταία στιγμή, να διεκδικήσει κοινοτικές ενισχύσεις και να πετύχει την λήψη μέτρων προς ανακούφιση των πληγέντων από το φαινόμενο της ξηρασίας αγροτών μας ως προσφάτως κατάφεραν και πήραν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας οι αρμόδιοι Υπουργοί Βελγίου, Πορτογαλίας και Ισπανίας;
6.    Σε αντίθετη περίπτωση προτίθεται η Κυβέρνηση να καλύψει τις απώλειες εισοδήματος  των πληγέντων παραγωγών μέσα από ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ενισχύσεις deminimis) ή μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ομάδων παραγωγών


Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

1582 Απάντηση Page 1

1582 Απάντηση Page 2

Page 1 of 8