Επικαιροτητα

Η 47η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1992, έχοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή το 1977, αποφάσισε να ορίσει την 22η Μαρτίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.
Το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2018, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, συνοψίζεται στο ότι «Η φύση δίνει την απάντηση» στις προκλήσεις που αφορούν στο νερό τον 21ο αιώνα. Λύσεις όπως η δενδροφύτευση για την ενίσχυση των δασών, η αποκατάσταση των υγροτόπων, η διάνοιξη και αποκατάσταση φυσικών ρεμάτων, καθώς και η κατασκευή πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό, είναι βιώσιμες και οικονομικά συμφέρουσες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί ο κύκλος του νερού, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να βελτιωθούν η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής με την εξυγίανση, τον καθαρισμό και την επαναχρησιμοποίηση του νερού.
•    Η Ανατολική Μακεδονία (Δράμα, Καβάλα και Σέρρες) είναι από τις πιο προικισμένες από την φύση περιοχές όσον αφορά τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους με μεγάλα ποτάμια και έργα αξιοποίησης τους (φράγματα στον Νέστο, Λίμνη Κερκίνη, Τενάγη Φιλίππων κ.α.). Η αειφορική διαχείριση τους είναι χρέος όλων μας και θα πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια της φύσης, όπως είναι και το φετινό σύνθημα της παγκόσμιας ημέρας νερού.
•    Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από το 80% των λυμάτων που παράγονται από την κοινωνία ρέει πίσω στο οικοσύστημα χωρίς να υποστούν επεξεργασία ή επαναχρησιμοποίηση.
•    1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν μια πηγή πόσιμου νερού μολυσμένου με κόπρανα, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο να προσβληθούν από χολέρα, δυσεντερία, τυφοειδή πυρετό και πολιομυελίτιδα. Επισφαλής νερό, κακή υγιεινή και ελλιπής επεξεργασία νερού προκαλούν γύρω από 842.000 θανάτους κάθε έτος. Οι πολεμικές συγκρούσεις στις διάφορες περιοχές του Πλανήτη και η προσφυγιά που αυτές προκαλούν επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
•    663 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού.
•    Μέχρι το 2050, κοντά στο 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις, σε σύγκριση με σημερινό 50%. Επί του παρόντος, οι περισσότερες πόλεις στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές και πόρους για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των λυμάτων σε ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.
•    Οι ευκαιρίες από την αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρου είναι τεράστιες. Η διαχείριση των λυμάτων με ασφάλεια είναι μια προσιτή και βιώσιμη πηγή ύδατος, ενέργειας, θρεπτικών ουσιών και άλλων ανακτήσιμων υλικών.
•    Το κόστος της διαχείρισης των λυμάτων αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα οφέλη για την υγεία του ανθρώπου, την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα - παρέχοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας.
Οι επιστήμονες του Γεωτεχνικού χώρου συμβάλουν με τη γνώση και την καθημερινή εργασία τους στη διαφύλαξη ενός τόσο πολύτιμου πόρου που είναι το νερό, αφού η αγροτική παραγωγή, την οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζουν, αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή υδατικών πόρων στην Ελλάδα (70% περίπου του συνολικού όγκου) και συνεπώς η λελογισμένη χρήση αυτού στην αγροτική παραγωγή, σε συνδυασμό με τις άλλες χρήσεις του (ύδρευση, βιομηχανική χρήση), αποτέλεσε και θα αποτελεί μέριμνα των Γεωτεχνικών.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε τον καταλυτικό ρόλο που παίζουν οι Γεωτεχνικοί Επιστήμονες και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο που τους εκπροσωπεί στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας, ρόλο που άλλωστε είναι θεσμοθετημένος, τόσο επιστημονικά, όσο και νομοθετικά.
Για αυτούς τους λόγους λοιπόν ας εντείνουμε τις προσπάθειες μας, στους διεθνείς οργανισμούς και τις κυβερνήσεις και τέλος ας ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες για να επιτύχουμε τους στόχους μας.


Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Ζαφείρης Μυστακίδης    Κοσμάς Σωφρονίδης

Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε περιοχές αρμοδιότητας των Φορέων μας, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας, υπηρετώντας ο καθένας τον θεσμοθετημένο ρόλο του, ως συμβούλου της πολιτείας στα αντικείμενα τα οποία είναι ταγμένος, και ο Δήμος Καβάλας, αποβλέποντας στην προστασία, στην ανάπτυξη και στη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, συντάξαμε κοινό ψήφισμα που αφορά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και χρήζουν άμεσης επίλυσης.
Τα προβλήματα και τα ζητήματα που σας θέτουμε στο εν λόγω ψήφισμα, εν μέρει προέρχονται και από τα συμπεράσματα της πρόσφατης ενημερωτικής εκδήλωσης όλων των ανωτέρω φορέων στην Καβάλα για τους δασικούς χάρτες, που είναι μέρος μιας ευρύτερης ενημερωτικής εκστρατείας που έχουμε ξεκινήσει όλοι μαζί οι ανωτέρω φορείς για την ενημέρωση όλων των πολιτών της περιοχής αναγνωρίζοντας το επικοινωνιακό έλλειμμα που υπάρχει στην τοπική κοινωνία για το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών.
Η άμεση επίλυση αυτών των προβλημάτων που σας θέτουμε στο ψήφισμα θα οδηγήσει στην ομαλή ολοκλήρωση και κύρωση της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της κοινής ενημερωτικής εκστρατείας μας, θέλοντας να συμβάλλουμε έτσι και εμείς στην ομαλότερη και πληρέστερη υλοποίηση τους.
Ακολουθεί συνημμένα το υπογεγραμμένο ψήφισμα.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε. Αν. Μακεδονίας
Ζαφείρης Μυστακίδης

Ψήφισμα για Δασικούς χάρτες υπογεγγραμμένο Page 1

Ψήφισμα για Δασικούς χάρτες υπογεγγραμμένο Page 2

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΕΩΤΕΕ 1

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, συμμετείχε μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, σε σύσκεψη για αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 στην έδρα της Περιφέρειας. Στη συνάντηση το παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Μυστακίδη Ζαφείρη, ενώ συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παραρτήματος Θράκης, κ. Βασίλης Δελησταμάτης.

Στη σύσκεψη που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, πέραν του ότι τονίστηκε ο ρόλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως o επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και περιβάλλοντος, διατρανώθηκε και η θέληση μας να βοηθήσουμε ως επιστημονικός φορέας το έργο της Περιφέρειας στους τομείς αρμοδιότητας μας, καταθέτοντας τις προτάσεις μας, τις απόψεις και τις θέσεις μας.

Αναλυτικότερα, τέθηκαν επιγραμματικά από μέρους μας τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα της οικονομίας της περιφέρειάς μας, αλλά και των γεωτεχνικών. Έτσι, συζητήθηκαν θέματα όπως οι παράνομες εισαγωγές γεωργικών φαρμάκων, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην Περιφέρεια και προτείναμε δράσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας, η ολοκλήρωση του Φράγματος Μαρμαρά κ.α.. Έμφαση στη συζήτηση δόθηκε και στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της περιοχή μας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και όχι μόνο.

Τέλος, πέραν των ευχών μας για επιτυχημένη και παραγωγική θητεία, καταθέσαμε τις προτάσεις μας και γραπτώς στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο μέσω ενός πολυσέλιδου υπομνήματος και λάβαμε την υπόσχεση και το ενδιαφέρον από μέρους του να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία για την πρόοδο του τόπου μας, όπως είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αφού για την Περιφέρεια μας ο πρωτογενής τομέας είναι άλλωστε και η ατμομηχανή ανάπτυξής της.

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου της ομάδας εργασίας Γεωτεχνικών που είχε συστήσει για τα Τενάγη Φιλίππων, σας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου της παραπάνω ομάδας εργασίας με αντικείμενο «Τα προβλήματα των Τεναγών Φιλίππων, η αντιμετώπιση τους και η αειφορική τους διαχείριση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλίππων «ο Απόστολος Παύλος», την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 στις 18:00.  Είσοδος ελεύθερη.
Τα Τενάγη Φίλιππων είναι ένας υγρότοπος τύρφης, ένας μοναδικός φυσικός σχηματισμός για τη χώρα μας και παγκοσμίως, που για τις ανάγκες των προσφύγων – κατοίκων της περιοχής, μετατράπηκε με την εκτέλεση των κατάλληλων εγγειοβελτιωτικών έργων σε μια παραγωγική καλλιεργούμενη έκταση, που τόσο ανάγκη την είχαν οι πρόσφυγες κάτοικοι της περιοχής. Η φύση του σχηματισμού αυτού που ουσιαστικά είναι ένας υγρότοπος που συνεχώς αποστραγγίζεται, σε συνδυασμό με τις λανθασμένες ανθρώπινες πρακτικές όλα αυτά τα χρόνια, έχουν φτάσει την κατάσταση στα Τενάγη Φιλίππων σε οριακά επίπεδα.
Η ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από αξιόλογους Γεωτεχνικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, εργάστηκε και προσέφερε τις υπηρεσίες της εδώ και 1,5 έτος χωρίς αμοιβή. Αντικείμενο της ήταν να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τα Τενάγη Φιλίππων και στη συνέχεια να υποβάλει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των συχνών πλημμυρικών φαινομένων που μαστίζουν την περιοχή και για την εν γένει αειφορική τους διαχείριση και ανάπτυξη, τηρώντας πάντοτε την κείμενη νομοθεσία. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι τα μέλη της ομάδας εργασίας, οι κ.κ. Σαριγκόλη Ιωάννα – Γεωπόνος, ΔΑΟΚ Δράμας, Σοφρωνίδης Κοσμάς – Ιχθυολόγος, ΔΑΟΚ Δράμας και Χατζηαγγέλου Μαρία – Γεωλόγος, συνεργάτης Α.Π.Θ..
Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, που όλοι βιώνουμε αυτά τα χρόνια, χρέος μας είναι να αναδεικνύουμε αξιόλογες προσπάθειες που υποστηρίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μας και υποβάλουν σχετικές προτάσεις για αυτό το σκοπό.     Μετά την παρουσίαση του έργου της ομάδας εργασίας θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για τα Τενάγη Φιλίππων.

Στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νησί της Θάσου το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε Δασολογικά θέματα και γενικότερα θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος, προχώρησε σε επιτόπια αυτοψία των καμένων εκτάσεων και μία σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς, Διεύθυνση Δασών και Δασαρχείο Θάσου, προκειμένου να ενημερωθεί και να συμβάλει στο βαθμό που του αναλογεί στην αντιμετώπιση αυτής της οικολογικής καταστροφής.

Οι δασικές πυρκαγιές εκτός από την σημαντική καταστροφή που προκαλούν στον προστατευτικό μανδύα της βλάστησης, επηρεάζουν τη δομή καθώς και τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του επιφανειακού στρώματος του εδάφους μετατρέποντας το σε υδρόφοβο και προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης. Επιπλέον σε πυρόπληκτες περιοχές, η απώλεια του εδάφους αποτρέπει τη φυσική αναγέννηση και τη διήθηση του νερού αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών εκτός από περιβαλλοντικές είναι και οικονομικές καθώς επηρεάζουν τις γεωργικές δραστηριότητες αλλά και τις υποδομές.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματός μας αποφάσισε να συστήσει ειδική επιστημονική επιτροπή που θα εξετάσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει και να υποβάλει αναλυτικά δέσμη προτάσεων.
Μέχρι τότε και θέλοντας να συμβάλει στο σχετικό διάλογο πιστεύουμε ότι:
•    Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η διαχρονική απαξίωση των Δασικών Υπηρεσιών, που είναι θεσμική, υλικοτεχνική και στελεχιακή. Η απαξίωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα δάση μας να αφήνονται στην τύχη τους τα τελευταία χρόνια, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις.
•    Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και χρηματοδότηση στην Δασοπροστασία και στην Δασοπονία που σαν σκοπό έχουν, εκτός των άλλων, την πρόληψη και την εκτέλεση προκατασταλτικών έργων για την αποφυγή έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Τα τελευταία χρόνια, που η χώρα μας μαστίζεται από την οικονομική κρίση, ξοδεύονται περισσότερα χρήματα στην δασοπυρόσβεση – καταστολή δασικών πυρκαγιών με σκοπό τη διαχείριση της καταστροφής και όχι την πρόληψη της. Παρατηρείται ένας άνισος καταμερισμός ενδιαφέροντος και πόρων μεταξύ των δύο πυλώνων της δασοπυροπροστασίας, δηλ. μεταξύ της πρόληψης και καταστολής, με τη ζυγαριά να γέρνει υπερβολικά προς το μέρος της καταστολής. Όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του δασικού πλούτου της χώρας μας.
•    Για την αποτελεσματικότερη Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση επιβάλλεται η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης και προστασίας δασών, έτσι ώστε να πάψει να υφίσταται ο σημερινός κατακερματισμός των αντικειμένων μεταξύ των υπηρεσιών (αλλού ανήκει η δασοπροστασία, αλλού η δασοπυρόσβεση, αλλού η σύνταξη των δασικών χαρτών και αλλού η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων κ.λ.π.).
•    Οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι παρούσες σε κάθε δραστηριότητα που αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις γενικότερα, διότι αυτές γνωρίζουν καλύτερα τις περιοχές αυτές και τις ιδιαιτερότητες των δασών, της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα δίκτυο επιτήρησης των δασών τις επικίνδυνες μέρες το οποίο υπήρχε στο παρελθόν και σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει.
•    Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εφαρμογής και αστυνόμευσης των απαγορευτικών διατάξεων που θα εκδοθούν από τις δασικές υπηρεσίες για την Θάσο και θα αφορούν την κήρυξη αναδασωτέων των καμένων εκτάσεων και την απαγόρευση της βόσκησης. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η απαγόρευση της θήρας σε όλο το νησί διότι η μεγάλη έκταση της ζημιάς δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για ανάκαμψη του πληθυσμού των θηραμάτων. Σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να δοθεί στους κτηνοτρόφους έκτακτη ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών, προκειμένου να τραφούν τα κοπάδια τους στις πληγείσες περιοχές.
•    Πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι σχετικές μελέτες υπό την επιμέλεια Δασολόγων για τις απαραίτητες επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στο νησί και αφορούν την αντιπλημμυρική του προστασία και να εξασφαλιστεί από την πολιτεία η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των Δασοτεχνικών έργων. Όσον αφορά δε την αναδάσωση, που είναι υποχρέωση της πολιτείας, αυτή θα πρέπει να σχεδιαστεί μετά το πρώτο έτος από τις πυρκαγιές λαμβάνοντας υπόψη και την φυσική αναγέννηση.
•    Στις μελέτες αυτές θα πρέπει να περιληφθούν και οι δασοτεχνικές επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν από Δασολόγους, μετά την αποτίμηση των αιτίων της πυρκαγιάς και θα αφορούν Δασοπονικής φύσεως επεμβάσεις (διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων, ζωνών πυροπροστασίας, δημιουργία υδατοδεξαμένων, καθαρισμοί βλάστησης κ.α.).
•    Να ληφθεί μέριμνα από την πολιτεία για την άμεση αποζημίωση όλων των αγροτών και κτηνοτρόφων των οποίων έχει πληγεί από τις πυρκαγιές το φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο και οι πάγιες εγκαταστάσεις τους κατόπιν εξατομίκευσης των ζημιών από εκτιμητές. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί και για την αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές μελισσοκόμων, που την εποχή αυτή συρρέουν στη Θάσο με τα μελίσσια τους για την παραγωγή πευκόμελου.

Η Δασική Υπηρεσία της Θάσου έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωσή της και κατάφερε να διατηρήσει τις υποδομές πυρόσβεσης στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας. Θα πρέπει όμως να ενισχυθεί πολλαπλά η υπηρεσία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πυρκαγιάς.
Το ιδιοκτησιακό όμως καθεστώς των δασών της Θάσου περιλαμβάνει δημόσια, ιδιωτικά και σε μεγάλο ποσοστό δημοτικά δάση. Αυτό το καθεστώς επιβάλει την επιπρόσθετη οικονομική και στελεχιακή ενίσχυση του Δήμου Θάσου, αφού έχει να διαχειριστεί ένα μεγάλο τμήμα του δασικού πλούτου του νησιού. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει αγαστή συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών με τον Δήμο Θάσου, ώστε με τη βοήθεια της πολιτείας να εξευρεθεί η χρηματοδότηση και γίνουν όλες οι απαραίτητες μελέτες και επεμβάσεις που θα μετριάσουν όσο αυτό είναι δυνατό, τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας
Ζαφείρης Μυστακίδης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2016 διοργανώνει εσπερίδα με θέμα «Επίδραση των εδαφοκλιματικών συνθηκών και καλλιεργητικών πρακτικών στην παραγωγή υψηλής ποιότητας οίνων».

Στo πλαίσιo της εκδήλωσης και πριν από αυτήν θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση σε αμπελώνα της περιοχής από Γεωπόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στην ξενάγηση θα πρέπει να βρίσκονται μέχρι τις 17:30 στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Διοικητήριο) για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Δράμας σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
17:15 – 17:30 Προσέλευση για την ξενάγηση
17:30 - 18:45  Ξενάγηση σε αμπελώνα στην Χωριστή Δράμας με τον Γεωπόνο κ. Μυστακίδη Ζαφείρη
18:45 – 19:00 Προσέλευση στην εκδήλωση
19:00 – 19:15 Χαιρετισμοί
19:15 – 19:45 «Η καλλιέργεια της Αμπέλου κάτω από δύσκολες εδαφικές και κλιματικές συνθήκες και η παραγωγή προϊόντων ποιότητας» Νικολάου Νικόλαος, Καθηγητής Αμπελουργίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.
19:45 – 20:15 «Φυσικό περιβάλλον της αμπέλου και η σημασία του για τον αμπελώνα της Δράμας»
Κουνδουράς Στέφανος, Επίκ. Καθ. Αμπελουργίας, Τμ. Γεωπονίας Α.Π.Θ..
20:15 – 20:45 «Φυτοπροστασία στο Αμπέλι – Συμβατική, Ολοκληρωμένη, Βιολογική και η επίδραση τους στο τελικό προϊόν » Μυστακίδης Ζαφείρης, Msc Γεωπόνος, Πρόεδρος της ΔΕ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας
20:45 – 21:00 Ερωτήσεις

Η εκδήλωση και η ξενάγηση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016 Page 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016 Page 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016 Page 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016 Page 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016 Page 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016 Page 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2016 Page 7

Published in Ατζέντα

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου της επιτροπής Γεωλόγων που είχε συστήσει, σας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου της παραπάνω επιτροπής με αντικείμενο την «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και τις προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίησή του στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία της Π.Ε. Δράμας στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Π.Ε Δράμας την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 στις 11 το πρωί. Είσοδος ελεύθερη.

Η επιτροπή αυτή, αποτελούμενη από αξιόλογους επιστήμονες Γεωλόγους, εργάστηκε και προσέφερε τις υπηρεσίες της εδώ και 2 χρόνια χωρίς αμοιβή, υπηρετώντας την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας, με σεβασμό πάντοτε προς το περιβάλλον. Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, που όλοι βιώνουμε αυτά τα χρόνια, χρέος μας είναι να αναδεικνύουμε αξιόλογες προσπάθειες που υποστηρίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μας και να υποβάλουν σχετικές απόψεις για αυτό το σκοπό.

Μετά την παρουσίαση του έργου της επιτροπής θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για τις προοπτικές αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Π.Ε. Δράμας και της Ανατολικής Μακεδονίας γενικότερα.