Επικαιροτητα

Ενημέρωση των μελών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας

Written by

Ενημέρωση σε ΔΣ Προσοτσάνης

Με επιτυχία διεξήχθησαν οι ενημερώσεις των Μελών των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Προσοτσάνης και Κάτω Νευροκοπίου από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. στις 30.04.2018 και 08.05.2018 αντίστοιχα. Οι ενημερώσεις αφορούσαν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα καθώς και την προοπτική χρηματοδοτήσεων για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Στις παραγωγικές συζητήσεις που ακολούθησαν μετά τις εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κου Μανόλη Χατζόπουλου και του στελέχους της εταιρείας κου Νικόλαου Θωμαΐδη, αποσαφηνίστηκαν θέματα που άπτονται της διαδικασίας της αίτησης, της επιλεξιμότητας συγκεκριμένων ενεργειών και δικαιούχων, της διαδικασίας της αξιολόγησης, κλπ.
Επισημαίνεται ότι οι ενημερωτικές παρεμβάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια αποτελούν μέρος των ενεργειών ενημέρωσης - εμψύχωσης των τοπικών φορέων και του πληθυσμού που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με αφορμή την 1η πρόσκληση των έργων δημόσιου χαρακτήρα. Η εν λόγω πρόσκληση είναι ενεργή από την 03η Απριλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης την 22η Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. www.aned.gr.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δηλαδή για επενδύσεις στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.