Επικαιροτητα

Απάντηση υπουργού αναφορικά με το αίτημα χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης στους Διοικητές αστυνομικών υπηρεσιών.

Written by

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ν.Τόσκα στην με αρ. Πρωτ. 622 Αναφορά που κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, βάσει της επιστολής της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης στους Διοικητές αστυνομικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 01-03-2018 με αριθμό 622 αναφορά της Βουλευτή
κας Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ.

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς και σε ό,τι αφορά στο διαλαμβανόμενο σε αυτή ζήτημα, γνωρίζεται ότι στην παρ. Γ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄-74) προβλέπεται, επακριβώς, η παροχή επιδόματος θέσης ευθύνης, οριζόμενου κατά βαθμίδα θέσης, με απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή του την πραγματική άσκηση των διαλαμβανομένων σε αυτή καθηκόντων.
Παρέπεται δε να λεχθεί ότι, οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενης απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος, ενώ παρακολουθούν κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται μισθολογικών θεμάτων και υποβάλλουν αρμοδίως, όπου απαιτείται, σχετικές προτάσεις
για τη βελτίωση του μισθολογικού καθεστώτος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ