Επικαιροτητα

Αναφορά Χ. Κεφαλίδου για την μείωση του ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με αυτισμό

Written by

Αναφορά προς τους: την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο κατέθεσε η βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, με θέμα: «Μείωση ποσοστών αναπηρίας από 67% σε 50% στα παιδιά με αυτισμό βάσει του νέου Κανονισμού Εκτίμησης Ποσοστού Αναπηρίας»
Σας υποβάλλω την επιστολή του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Νομού Δράμας  «ΑΛΚΥΟΝΗ» στην οποία διαμαρτύρονται για τη μείωση του ποσοστού αναπηρίας από 67% σε 50% για όλα τα παιδιά με αυτισμό.
Στην επιστολή αναφέρουν ότι το 2012 και μετά από πολυετείς αγώνες και διεκδικήσεις με την υποστήριξη πολλών φορέων αλλά και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Δράμας «Αλκυόνη», έγινε η καθιέρωση του 67% ως ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας για όλα τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος.
Σύμφωνα όμως με το νέο Κανονισμό Εκτίμησης Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ 4591/27.12.2017) μειώνεται και πάλι το ποσοστό του Αυτισμού στο 50% παραβιάζοντας τις Διεθνείς Συμβάσεις και χωρίς επιστημονική βάση, αφού ο τρόπος αξιολόγησης του ποσοστού της αναπηρίας δεν προκύπτει από έγκυρους και καταγεγραμμένους πίνακες αξιολόγησης.
Επειδή οι οικογένειές τους αλλά και τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, προασπίζουν το δικαίωμά τους για μια ίση και αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινωνία μας παρά την οικονομική ύφεση, παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.
 
Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

 

Δελτίο Τύπου Αλκυόνης
Το 2012 και μετά από πολυετείς αγώνες  και διεκδικήσεις με την υποστήριξη πολλών φορέων αλλά και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Δράμας «Αλκυόνη», έγινε η καθιέρωση του 67% ως ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας για όλα τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος.
Νόμος που ήρθε σε απόλυτη συμμόρφωση της χώρας μας με τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά δεδομένα για την αναπηρία και την αναγνώριση του Φάσματος του Αυτισμού, ως μη αναστρέψιμη αναπηρία σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα μας.
Σήμερα έρχεται  η κυβέρνηση και με το νέο νόμο 4591/27/12/2017 μειώνει και πάλι το ποσοστό του Αυτισμού στο 50% παραβιάζοντας τις Διεθνείς Συμβάσεις τις οποίες είχε υπογράψει και χωρίς επιστημονική βάση, αφού ο τρόπος αξιολόγησης του ποσοστού της αναπηρίας δεν προκύπτει από έγκυρους και καταγεγραμμένους πίνακες αξιολόγησης.  
Η εφαρμογή του νέου νόμου μόνο στις νέες διαγνώσεις, δηλαδή από 1/1/2018 και για άτομα κάτω των 17 ετών από μόνη της παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα των παιδιών του αυτιστικού φάσματος στην υγεία και στη σωματική ακεραιότητα, τα οποία προστατεύονται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Η νοημοσύνη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ποσοστό αναπηρίας του Αυτισμού, αλλά ούτε και με τον ίδιο τον Αυτισμό. Ο Αυτισμός δεν έχει κανένα πρόβλημα νοητικής υστέρησης, αλλά επικοινωνίας. Τα παιδιά του αυτιστικού φάσματος μπορεί να είναι διάνοιες, αλλά ο Αυτισμός, η αναπηρία και το ποσοστό της παραμένουν ανεξαρτήτως της νοημοσύνης.
Η λειτουργικότητα που αποτελεί μεταβαλλόμενο παράγοντα ο οποίος δεν μπορεί να μετρηθεί με σταθερότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα δεν μπορεί να καθορίσει το ποσοστό αναπηρίας του Αυτισμού, καθώς. Είτε είναι υψηλή, είτε χαμηλή, ο Αυτισμός παραμένει και το ποσοστό ΔΕΝ πρέπει να αλλάζει.
Παράδειγμα: Σε ένα παιδί με ακρωτηριασμένο μέλος και αναπηρία π.χ. της τάξης του 80%, η αναπηρία ΔΕΝ πρόκειται να μειωθεί στο 60% αν φορέσει ξύλινο μέλος, ούτε στο 40% αν φορέσει μεταλλικό μέλος με μηχανισμό κίνησης. Ασφαλώς με αυτά τα μέσα διαχείρισης της αναπηρίας του, αυξάνεται η λειτουργικότητα του ατόμου (της στάσης, της βάδισης κ.λπ.) και γίνεται πράγματι πολύ υψηλότερη, αλλά ο ακρωτηριασμός και το ποσοστό αναπηρίας του παραμένει το ίδιο (80%).
Παραλληλίζοντας με το παραπάνω, το ίδιο συμβαίνει και με τον Αυτισμό.
Κατά συνέπεια αυτές οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της αναπηρίας του αυτισμού δεν μπορούν να είναι σε καμία περίπτωση έγκυρες, αφού εκ των πραγμάτων αποτελούν το ζητούμενο μετά από ένα σταθερό πρόγραμμα παρέμβασης.
Η ηλικία δεν έχει καμία σχέση με το ποσοστό αναπηρίας. Η εκπαίδευση και η επιμέλεια που συσσωρεύονται με την πρόοδο της ηλικίας, βελτιώνουν τη διαχείριση και την εικόνα της αναπηρίας. Αυτό διασφαλίζεται μέσα από ένα σταθερό περιβάλλον, το οποίο όμως δεν εξασφαλίζεται στις οικογένειες των δημοσίων υπαλλήλων, οπού το αμετάθετο της θέσης τους εξασφαλιζόταν μόνο με το 67% της αναπηρίας. Καθώς στην Ελλάδα οποιοδήποτε προνόμιο αναπηρίας δίνεται μόνο σε αναπηρίες με ποσοστό ίσο και μεγαλύτερο του 67%. Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας δίνεται και το δικαίωμα συμμετοχής και ένταξης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με Αναπηρία, το οποίο αυτόματα χάνεται χωρίς το 67% της αναπηρίας. Σε μία κοινωνία που δεν γνωρίζει τον αυτισμό και που ωθεί στην  
περιθωριοποίηση των παιδιών και μετέπειτα ενήλικων αυτιστικών, χωρίς το 67% της αναπηρίας χάνεται κάθε δικαίωμα συμμετοχής, ένταξης και ισότιμης και αξιοπρεπής διαβίωσης.
Μετά τις πρόσφατες περικοπές του οικογενειακού και ατομικού εισοδήματος με τις ελάχιστες έως ανύπαρκτες υπηρεσίες υποστήριξης, το επίδομα αποτελεί μοναδικό μέσο επιβίωσης ενός μεγάλου αριθμού παιδιών με Αυτισμό, που με την κατάργησή του οδηγείται στην εξόντωση.
Μόνη σοβαρή και δίκαιη λύση, συμβατή με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα, είναι η παραμονή του Αυτισμού σταθερά στο ποσοστό αναπηρίας 67% για όλα τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος, ανεξαρτήτως νοημοσύνης και λειτουργικότητας, εφ  όρου ζωής. Επίσης στο ποσοστό αυτό να προστίθενται (όταν συνυπάρχουν) οι τυχόν συν-νοσηρότητες νοητικής υστέρησης, κινητικών δυσκολιών, κ.λπ., προσαυξάνοντας ανάλογα το ποσοστό αυτό.
Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ «ΑΛΚΥΟΝΗ» θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες και τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, προασπίζοντας το δικαίωμά τους για μια ίση και αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινωνία μας.
Καλούμε όλους τους γονείς, του κηδεμόνες και τους φίλους των ατόμων με αυτισμό να στηρίξουν τον αγώνα μας.