Επικαιροτητα

Ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη βουλή για τις 120 δόσεις

Written by

Ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη νομοθετική πρωτοβουλία που ανελήφθη από την Κυβέρνηση το προηγούμενο έτος για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.
Οι ασφυκτικές προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν όχι μόνον καθιστούν αδύνατη την τελευταία, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος να απωλεσθούν και τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις. Τα χαμηλά όρια οφειλών, η εξαίρεση όσων δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, η υποχρέωση ύπαρξης κερδοφορίας, η ύπαρξη γραφειοκρατικών και πολύπλοκων διαδικασιών για την ένταξη, η υποχρέωση προηγούμενης τακτοποίησης των οφειλών του 2017 μέσω της πάγιας ρύθμισης καταβολής των οφειλών εντός έτους (πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων) αλλά και η εξαίρεση όσων τελούν σε αναστολή ή διακοπή εργασιών διαγράφουν μία κατάσταση πλήρους αποτυχίας των σχετικών κυβερνητικών επιλογών. Και όχι μόνον τούτο, αλλά η επαπειλή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι πλέον ορατή εν όψει και των υποχρεώσεων της χώρας για την διεξαγωγή μεγάλου αριθμού πλειστηριασμών. Τούτων δοθέντων, γεννάται το απλό ερώτημα στην κοινωνία, εν τέλει πόσους και ποιους αφορά και εξυπηρετεί η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση.
Στην ερώτηση του ο κ. Κυριαζίδης αναφέρει τα ακόλουθα:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,   
Η αδυναμία των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων εν γένει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, φαινόμενο που οξύνθηκε από την κρίση των τελευταίων ετών, έχει περιαγάγει την οικονομία και τους ιδίους σε ένα διαρκές καθεστώς ομηρίας. Εγκλωβισμένοι στα χρέη που αδυνατούν να πληρώσουν, με τις γραμμές χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας κλειστές και την υπερφορολόγηση στα ύψη (στην οποία προστέθηκαν πλέον και οι εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ), όχι μόνον δεν θα δούμε ανάπτυξη στην χώρα μας, αλλά κινδυνεύει όλος ο μικρομεσαίος παραγωγικός ιστός της χώρας να διαλυθεί. Η νομοθετική πρωτοβουλία που ανελήφθη κατά το προηγούμενο έτος από την Κυβέρνηση για την ρύθμιση των οφειλών κρίνεται πλέον στην πράξη ανεπαρκής και ατελέσφορη, καθώς οι ασφυκτικές προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν όχι μόνον καθιστούν αδύνατη την τελευταία, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος να απωλεσθούν και τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις. Τα χαμηλά όρια οφειλών, η εξαίρεση όσων δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, η υποχρέωση ύπαρξης κερδοφορίας, η ύπαρξη γραφειοκρατικών και πολύπλοκων διαδικασιών για την ένταξη, η υποχρέωση προηγούμενης τακτοποίησης των οφειλών του 2017 μέσω της πάγιας ρύθμισης καταβολής των οφειλών εντός έτους (πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων) αλλά και η εξαίρεση όσων τελούν σε αναστολή ή διακοπή εργασιών διαγράφουν μία κατάσταση πλήρους αποτυχίας των σχετικών κυβερνητικών επιλογών. Και όχι μόνον τούτο, αλλά η επαπειλή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι πλέον ορατή εν όψει και των υποχρεώσεων της χώρας για την διεξαγωγή μεγάλου αριθμού πλειστηριασμών. Τούτων δοθέντων, γεννάται το απλό ερώτημα στην κοινωνία, εν τέλει πόσους και ποιους αφορά και εξυπηρετεί η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση.  
Στην ανωτέρω προβληματική θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι πλήθος επαγγελματιών δεν δύναται όχι μόνον να συνεχίσει την δραστηριότητά του, αλλά ούτε καν να συνταξιοδοτηθεί για όσους εξ αυτών έχουν φθάσει στα όρια ηλικίας. Ειδικά ως προς το τελευταίο ζήτημα, τεράστιος αριθμός συμπολιτών μας αδυνατεί να λάβει σύνταξη από τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς τα οφειλόμενα ποσά υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που έχει θεσπιστεί προς παρακράτηση, με αποτέλεσμα ενώ έχουν πληρώσει επί πολλά έτη τις εισφορές τους, εν τέλει να αδυνατούν να πάρουν έστω και μερική σύνταξη ή ένα κατώτατο ποσόν προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν. Υπενθυμίζεται ότι στις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η αύξηση (σχεδόν διπλασιασμός) του υφισταμένου τότε ανωτάτου ορίου των οφειλών, η αποπληρωμή των οποίων θα πραγματοποιείτο μέσω συμψηφισμού ή παρακράτησης τμήματος των συντάξεων.

Εν όψει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κραυγή αγωνίας των επαγγελματιών, ως αυτή εμφαίνεται και από την συνημμένη στην παρούσα επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.    Τελούν τα ανωτέρω πραγματικά προβλήματα σε γνώση των Υπουργείων σας; Και εάν ναι, ποια μέτρα και ειδικές πρόνοιες θα ληφθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντικατάσταση, άλλως βελτίωση, των υφισταμένων προβλέψεων του Ν. 4469/2017 αναφορικά με την ρύθμιση των οφειλών;
2.    Θα υπάρξει κάποιο μεταβατικό πλαίσιο αναφορικά με τις οφειλές του 2017, ούτως ώστε και αυτές να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων;
3.    Θα ληφθεί κάποια μέριμνα για όσους δεν είχαν κερδοφορία τα τελευταία έτη και για όσους τελούν σε αναστολή ή διακοπή άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας;
4.    Τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση αναφορικά με όσους αναμένουν να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση και αδυνατούν να το πράξουν λόγω του μεγάλου ύψους των οφειλών τους; Θα ληφθεί κάποια μέριμνα ούτως ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο των οφειλών που δύναται να παρακρατείται μέσω της συντάξεως; Εάν όχι, τι θα γίνει με αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι, στερούμενοι κάθε οικονομικού πόρου, έχουν φθάσει στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης;
5.    Εν όψει του πολυδιαφημιζόμενου πλεονάσματος του ΕΦΚΑ κατά το 2017, σκοπεύει η Κυβέρνηση να προβεί σε μία αναθεώρηση του ποσοστού των καταβαλλομένων εισφορών ούτως ώστε να υπάρξει μία ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών;
6.    Σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το Δημόσιο, θα υπάρξει σχετική ρύθμιση για 100 ή 120 δόσεις για τους ιδιώτες και για όσους επαγγελματίες δεν μπορούν να υπαχθούν στην πρόσφατη ρύθμιση του Ν. 4469/2017; Και εάν ναι, πότε;
Με εκτίμηση
Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ