Επικαιροτητα

Ανακοίνωση για τις εκλογές ΝΤ ΑΔΕΔΥ

Written by

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ Δράμας προκειμένου να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης  νέας  Εκτελεστικής Γραμματείας και Ελεγκτικής Επιτροπής του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Δράμας στις αρχές του Μαΐου 2018. Καλεί τους εκπροσώπους  των Α΄θμιων Σωματείων να  καταθέσουν στον Πρόεδρο του Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ Δράμας τα παρακάτω  δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 προκειμένου να αναγνωριστούν οι εκπρόσωποι  τους.
Δικαιολογητικά :
1.    Ακριβές αντίγραφο από το πρωτοδικείο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής των τελευταίων αρχαιρεσιών ανάδειξης εκλεκτόρων –αντιπροσώπων.
2.    Οικονομική τακτοποίηση (10 ευρώ ανά εκλέκτορα).

           
Για την Ε. Γ του Ν.Τ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Ν. Δράμας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Πανίδης Απόστολος    

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αρναούτης Ιωάννης