Επικαιροτητα

Ερώτηση στη βουλή για την καθυστέρηση πληρωμής των επιδοτήσεων στους νέους αγρότες.

Written by

Ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τη καθυστέρηση που διαπιστώνεται στην πληρωμή της επιδότησης των νέων αγροτών, μολονότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του «Μέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω νέοι αγρότες δεν έχουν λάβει την α’ δόση της επιδότησης, καίτοι εγκαίρως έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μάλιστα κατέστη γεγονός ότι η αξιολόγηση των δικαιολογητικών δεν έχει περατωθεί, παρότι διήλθε πεντάμηνο (5) περίπου από την κατάθεση τους, με αποτέλεσμα αυτή η ανακολουθία - καθυστέρηση της κυβέρνησης να επιβαρύνει την ήδη δυσμενή θέση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.
Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση.

Α.Π.: 1650
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ευάγγελο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Κύριε Υπουργέ,
Οι νέοι αγρότες εκφράζουν την ανησυχία, αν όχι το φόβο, αναφορικά με την καθυστέρηση που διαπιστώνεται στην πληρωμή της επιδότησης, μολονότι εντάχθησαν στο πρόγραμμα του «Μέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω νέοι αγρότες δεν έχουν λάβει την α’ δόση της επιδότησης, καίτοι εγκαίρως έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Οι λοιποί δικαιούχοι πληρώθηκαν στις 4/8/2017.
Η μη πληρωμή των προαναφερθέντων αγροτών δεν κατέστη δυνατή λόγω μη τήρησης από πλευράς τους της σχετικής διαδικασίας, ως ενημερώθηκαν. Μετά ταύτα και στο προβλεπόμενο χρόνο κατέθεσαν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πλην, όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι η πληρωμή θα ήταν άμεση. Ως δε, κατέστη γνωστό από τους δικαιούχους, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών δεν έχει περατωθεί, παρότι διήλθε πεντάμηνο (5) περίπου από την κατάθεση τους, με αποτέλεσμα αυτή η ανακολουθία - καθυστέρηση της κυβέρνησης να επιβαρύνει την ήδη δυσμενή θέση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιοί οι λόγοι καθυστέρησης της πληρωμής της εν λόγω επιδότησης των νέων αγροτών;
2.  Πότε επιτέλους θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της εν λόγω επιδότησης;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ