Επικαιροτητα

Δ. Κυριαζίδης: «Η κατασκευή νέων υδατοφραγμάτων-αγωγών μεταφοράς νερού, δεν αποτελούν προτεραιότητες της Κυβέρνησης.»

Written by

Την αναγκαιότητα της κατασκευής αρδευτικών φραγμάτων, ταμιευτήρων αλλά και την κατασκευή “σήραγγας υδροληψίας” από το φράγμα Θησαυρού-Πλατανόβρυσης, ως αρχικά είχε προβλεφθεί μετέφερε με ερώτησή του (επισυνάπτεται)  προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.

Η εν λόγω αναγκαιότητα έγινε ιδιαιτέρως αισθητή σ’  όλο τον Νομό εφέτος και ως μαρτυρείται, το γεγονός αυτό θα είναι εντονότερο στο μέλλον, ως εκ τούτου επιβάλλεται η ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων και πολιτικών, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, έτσι, ώστε στο διηνεκές να υπάρχει, όχι μόνο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά κυρίως εμπλουτισμός και επαύξησή τους.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση, ως ομολογεί ο αρμόδιος Υπουργός της, στην επισυναπτόμενη απάντησή του, έχει περιορισμένους πόρους για τον “εθνικό” στόχο και οι υπάρχοντες πόροι αφορούν υποχρεώσεις “παρελθόντων ετών” που είχαν εξασφαλιστεί (δηλαδή από την  προηγούμενη Κυβέρνηση).

Με λίγα λόγια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ύστερα από τρία (3) χρόνια, ως προκύπτει και από την αναφερόμενη απάντηση, “σκέφτεται” να ενεργοποιήσει “μέτρα”, έτσι, ώστε να υπάρξουν προσκλήσεις για “υποβολή προτάσεων”.
Θεωρείται πάντως σκόπιμο, τώρα που ο κος Τσίπρας θα έρθει στο “αμφιθέατρο” της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης να έχει μαζί του και ένα τριαξονικό φορτηγό για τη μεταφορά των προτάσεων που θα συλλέξει. Τι να πει κανείς;

Μάλλον
“Στερνή μου γνώση να σ΄ είχα πρώτα”

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ευάγγελο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ως γνωστόν, το νερό αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για την διατήρηση και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, η εξασφάλιση και διασφάλιση του οποίου επιβάλλει την ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων και πολιτικών σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ούτως ώστε να υπάρχει εις το διηνεκές, όχι μόνον ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά κυρίως εμπλουτισμός και επαύξησή τους. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία, μεταξύ άλλων, η κατασκευή αρδευτικών φραγμάτων και ταμιευτήρων ανά την επικράτεια προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή ύδατος στις υφιστάμενες καλλιέργειες και εντεύθεν να διατηρηθούν, αν όχι να επαυξηθούν, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε ό,τι αφορά τον Νομό της Δράμας, ως έχει τεθεί υπ’ όψιν μου, έχουν εκπονηθεί μελέτες για την κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος στην Κ. Βροντού θέση Καρβουνόρεμα. Η άμεση υλοποίηση του εν λόγω έργου θα δώσει ανάσα πνοής στην περιοχή, καθώς θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση των καλλιεργουμένων εκτάσεων, στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων αλλά και στην αύξηση του όγκου και της αξίας της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.  Σημειωτέον ότι κατά την πρόσφατη καλλιεργητική περίοδο εξ αιτίας της ανομβρίας στην ευρύτερη περιοχή οι στρεμματικές αποδόσεις ήταν αρκετά χαμηλές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αυξήθηκε κατά πολύ το κόστος παραγωγής, το οποίο και τελικά αναγκάστηκαν, δυστυχώς, να απορροφήσουν και να επωμιστούν οι παραγωγοί.

Εν όψει των ανωτέρω, και με δεδομένη την ωριμότητα των αναγκαίων μελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.    Ποια η θέση του Υπουργείου αναφορικά με την κατασκευή του ανωτέρω φράγματος;
2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σας για την άμεση υλοποίηση του έργου; Θα ενταχθεί αυτό σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα και πότε αναμένεται εν τέλει η κατασκευή του;
3.    Υπάρχει ανάλογος σχεδιασμός για άλλες περιοχές του Νομού Δράμας;
4.    Σε σχέση με το φράγμα Θησαυρού - Πλατανόβρυσης, θα υλοποιηθεί τελικά η αρχική πρόβλεψη για μεταφορά νερού με διοχέτευσή του στην πεδιάδα της Δράμας προς ανακούφιση των παραγωγών;  
5.    Υπάρχει πρόθεση της Κυβέρνησης, έστω και την τελευταία στιγμή, να διεκδικήσει κοινοτικές ενισχύσεις και να πετύχει την λήψη μέτρων προς ανακούφιση των πληγέντων από το φαινόμενο της ξηρασίας αγροτών μας ως προσφάτως κατάφεραν και πήραν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας οι αρμόδιοι Υπουργοί Βελγίου, Πορτογαλίας και Ισπανίας;
6.    Σε αντίθετη περίπτωση προτίθεται η Κυβέρνηση να καλύψει τις απώλειες εισοδήματος  των πληγέντων παραγωγών μέσα από ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ενισχύσεις deminimis) ή μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ομάδων παραγωγών


Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

1582 Απάντηση Page 1

1582 Απάντηση Page 2