Επικαιροτητα

Συνεχίζουν την αποχή τους οι Δικηγόροι

Written by

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, σε έκτακτη σημερινή συνεδρίασή του επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της 29.03.2016 περί αποχής από τα καθήκοντα των Δικηγόρων όλης της χώρας από τις 05.04.2016 έως και την Παρασκευή 15.04.2016.-

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 05.04.2016
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.04.2016

1) Παραγραφές – προθεσμίες (αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).
2) Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνον.
3) Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης – αντίκρουσης της τακτικής Πολυμελούς, καθώς και της επικαιροποίησης των φακέλων του Ν. 3869/2010, καθώς και σε όλες τις εξωδικαστικές ενέργειες σύμφωνα με την από 16.03.2016 απόφαση της Γ.Σ. του Δ.Σ.Δ. .-
Αναβολές

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση - στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου - να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.