Επικαιροτητα

Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου Προσοτσάνης για το έτος 2017

Written by

Σας  παρακαλούμε την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 1η  «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:  

1.    Συναίνεση   για  μίσθωση   δημόσιας λατομικής έκτασης 45,93171 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                            (ΑΕΠΖ 3/2017).
2.    Συναίνεση   για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 59,92046 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                                (ΑΕΠΖ 4/2017).
3.    Συναίνεση  για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,64174 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                                (ΑΕΠΖ 5/2017).
4.    Συναίνεση  για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 96,979 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                                   (ΑΕΠΖ 6/2017).
5.    Συναίνεση   για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,51622 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                          (ΑΕΠΖ 7/2017).
6.    Συναίνεση  για  έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,52578 στρ   στην Τ.Κ. Πετρούσας                      (ΑΕΠΖ 8/2017).
7.    Συναίνεση   για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 66,28277 στρ στην  Τ.Κ. Πετρούσας                         (ΑΕΠΖ 9/2017).
8.    Συναίνεση  για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,53056 στρ στην  Τ.Κ. Πετρούσας                                  (ΑΕΠΖ 10/2017).
9.     Έγκριση  εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 21 στρ από το αριθμ. 3025 χέρσο δημοτικό αγροτεμάχιο  αγροκτήματος Προσοτσάνης (ΑΔΚΠ 5/2017).
10.    Α) Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης » με Κωδικό                      ΟΠΣ 5002087 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη  2014-2020», έγκριση υλοποίησης του έργου µε ίδια μέσα και έγκριση πρόσληψης προσωπικού.
Β)Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 67.200,00€(για το έτος 2017)   από πιστώσεις του Ε.Π.                          « Ανατολική Μακεδονία  Θράκη  2014-2020» για την υλοποίηση της Πράξης.
11.    Έγκριση υλοποίησης  του προϋπολογισμού  του Δήμου Δ΄ τριμήνου 2016 (ΑΟΕ 12/2017).
12.    Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017 και έγκριση τροποποίησης  του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 ( ΑΟΕ 11/2017).     
13.    Κατανομή ποσού 39.990,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017  των σχολικών μονάδων του Δήμου (Α΄ κατανομή) (ΑΔΕΠ 1/2017).
14.    Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2017  απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ  με θέμα: «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού της οικ. Έτους 2017».
15.    Α. Έγκριση πραγματοποίησης των παρακάτω   πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Έδρα του Δήμου και   σε τοπικές κοινότητες1) Εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού  της  «Καθαράς Δευτέρας»                          2) Εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821»
 Β. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων .
16.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017.
17.    Έγκριση   διενέργειας   προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » συνολικού προϋπολογισμού 108.018,60€ με τον ΦΠΑ 24%  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της .
18.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού  157.400,00€  με τον ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της.
19.     Έγκριση  διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  ειδών της                 Ομάδας 13  « Είδη  Παντοπωλείου  της ΔΗΚΕΠ» λόγω  εν μέρει άγονου αποτελέσματος του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. για το έτος 2017», χωρίς ουσιώδη τροποποίηση  των όρων της  αρχικής μελέτης.
20.    Απ’ ευθείας ανάθεση της  υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης  με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για το έτος 2017» προϋπολογισμού 74.000,00€ με τον ΦΠΑ, κατόπιν άγονου αποτελέσματος του αρχικού  διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και  χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.
21.    Έγκριση Παράτασης της υπ΄αριθμ. 1401/01.02.2016 Σύμβασης  με τον «Μελενεκλή Γεώργιο» για την Προμήθεια Υγρών καυσίμων:  πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη  του Δήμου Προσοτσάνης.
22.    Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Σιταγρών».
23.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης.
24.    Λήψη κανονιστικής απόφασης  για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Φωτολίβους: Συντήρηση αποκατάσταση οδοσήμανσης αναγγελίας κινδύνου  οδών, σε ισόπεδες διαβάσεις με το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΑΕΠΖ 1/2017).  
25.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
26.     Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ».
27.    Ορισμός μελών (Αιρετοί) σε  Επιτροπές  Παραλαβής έργων έτους 2017 (Π.Δ. 171/1987).
Ορισμός μελών (Δημοτικοί Υπάλληλοι) σε Επιτροπές Παραλαβής έργων έτους 2017 (Π.Δ.171/1987).