ατζεντα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων «Ακρίτες Ν. Κρώμνης» και ο Σύλλογος για την αποκατάσταση και διατήρηση των μνημείων της Ν. Κρώμνης «Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος» αναβιώνουν και φέτος το Ταφικό  Έθιμο, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στα βάθη της ποντιακής ιστορίας και παράδοσης.
Η τελετή αναβίωσης που θα γίνει την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.  στο Νεκροταφείο της  Νέας Κρώμνης  (Πίσω από το πάρκο των Κομνηνών)

Published in Ατζέντα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ                      ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
«ΑΚΡΙΤΕΣ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ»                                              ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ
                                                                           «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

Οι παραπάνω σύλλογοι αναβιώνουν και φέτος το Ταφικό Εθιμο, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στα βάθη της ποντιακής ιστορίας και παράδοσης. Σας προσκαλούμε στην τελετή αναβίωσης που
θα γίνει την Κυριακή του Θωμά 23 Απριλίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.  στο Νεκροταφείο της  Νέας Κρώμνης  (Πίσω από το πάρκο των Κομνηνών)

                         

Published in Ατζέντα
Thursday, 28 April 2016 17:44

ΤΑΦΙΚΟ ΕΘΙΜΟ

Μνημονεύουμε  τους νεκρούς μας

Οι Σύλλογοι: Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων «Ακρίτες Ν. Κρώμνης», ο Σύλλογος για την αποκατάσταση και διατήρηση των μνημείων της Ν. Κρώμνης «Ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος»  αναβιώνουν και φέτος το Ταφικό Έθιμα, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στα βάθη της ποντιακής ιστορίας και παράδοσης.
Σας προσκαλούμε στην τελετή αναβίωσης που θα γίνει την Κυριακή του Θωμά 8 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.  στο Νεκροταφείο της  Νέας Κρώμνης  (Πίσω από το πάρκο των Κομνηνών)

Published in Ατζέντα