πολιτισμος

Οι μαθητές των ΣΤ΄, Ε΄ και Β΄ τάξεων του σχολικού έτους 2016-2017 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης έλαβαν μέρος στο 1ο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-διαγωνισμό με θέμα: «Ποντιακός ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σερρών και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης διαγωνίστηκαν στην κατηγορία «ιστοσελίδες» και πήραν το 1ο βραβείο. Δασκάλα της τάξης ήταν η Φρόσω Τσιραμπίδου και το ιστολόγιο δημιούργησε ο καθηγητής πληροφορικής Δημήτρης Κάτσαρης.

Ιστολόγιο μαθητών: http://blogs.sch.gr/3dimprosots/
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν και οι μαθητές της Β΄ τάξης με δασκάλα τη Στυλιανή Ψωμά. Διαγωνίστηκαν στην κατηγορία «αφίσες» και πήραν το 3ο βραβείο.

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες «εφημερίδες» και «εικαστικό έργο». Στην εφημερίδα που εξέδωσαν με τίτλο «Ο εφημεριδούλης» αναφέρονται σημαντικά στοιχεία για τον ποντιακό ελληνισμό. Δασκάλα τους ήταν η Σταυρούλα Βασιλειάδου.

Η βράβευση των μαθητών του 1ου πανελλήνιου εκπαιδευτικού προγράμματος για τον ποντιακό ελληνισμό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση προσήλθαν για να παραλάβουν το βραβείο μαζί με τους δασκάλους τους οι μαθητές της Β΄ τάξης (φετινή Γ΄ τάξη) και οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, που οι περισσότεροι φοιτούν πλέον στο γυμνάσιο Προσοτσάνης.

Αποτελέσματα διαγωνισμού: http://dipeserron.gr/archives/4062

Προσοτσάνη, 10 Νοεμβρίου 2017
Η διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης
Φρόσω Χαραλαμπίδου

Ε1 1

Ε1 2

Ε1 3

Ε1 4

ΣΤ σκηνή

Ββράβευση

Βμαθητές

Βσκηνή

ΣΤβράβευση

Β έργο

ΣΤμαθητές

ΣΤΧαβίτσ 2

ΣΤΦούστουρον2

ΣΤΦούστουρον 3

 

Published in Πολιτισμός

Σας  παρακαλούμε την 22η του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2017  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 2η  «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:  


1.    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.

2.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ERASMUS για την υλοποίηση της Δράσης                       « HANDBALL FOR ALL».

3.    Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του  Δήμου οικ. Έτους 2017και έγκριση τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017.

4.    Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Δήμου Προσοτσάνης περί «Εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ Τρίμηνο οικ. Έτους 2016».

5.    Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας ειδών Ιχθυοπωλείου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€  λόγω άγονου αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (Απόφαση ΝΠΔΔ 4/2017).    
6.    Ορισμός –Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2017.

7.    Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής έργων του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2017.

8.    Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Προσοτσάνης.

9.    Έγκριση   οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

10.    Έγκριση Συνδιοργάνωσης του Δήμου με τον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού Νομού Θεσσαλονίκης «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη σχετικών δαπανών .

11.    Έγκριση παράθεσης γεύματος στον Υφυπουργό Αθλητισμού και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

12.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ».

13.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ –ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ».

14.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ  ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».