πολιτισμος

21α

Σε επίσημη τελετή στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στις 23 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η βράβευση των 8εθελοντικών  οργανώσεων και ομάδων από σύνολο 76 υποψηφιοτήτων, που η Ελλανόδικη Επιτροπή των Νησίδων Ποιότητας  επέλεξε να τιμήσει αυτή τη χρονιά.
Τα βραβεία των Νησίδων Ποιότητας 2017 παρέδωσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος.
Ένα από τα Βραβεία των Νησίδων Ποιότητας 2017 σε εθελοντική ομάδα της Δράμας της Ένωσης Κυριών
Έτσι μια ακόμη τιμητική διάκριση αυτή την φορά από την «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία» προστέθηκε στο ήδη βαρύ βιογραφικό της Ένωσης Κυριών Δράμας όταν την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, βράβευσε την εθελοντική ομάδα του mobile school της Ένωση Κυριών Δράμας, στο πρόσωπο της Προέδρου της Ένωσης κ. Αλίκης Τσιαμούρα, για την προσπάθεια που κατέβαλλε να αποκτήσει το κινητό σχολείο καθώς από το 2015 έως και το 2017 δούλευε αυτή τη δράση χωρίς να έχει το εργαλείο.
Τον Φεβρουάριο του 2017 το κινητό σχολείο ήρθε στην Δράμα, ενώ η εθελοντική ομάδα έχει λάβει ήδη τρεις εκπαιδεύσεις.

42

Τι είναι το Mobile School
Το Mobile School είναι ένα κινητό σχολείο που δημιουργήθηκε από το Βελγικό οργανισμό Mobile School για τις ανάγκες των παιδιών που ζουν και εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον. Αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο για τη δουλειά στο δρόμο (street work) που βασικό στόχο έχει την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Από τη μία υπάρχει το εκπαιδευτικό κομμάτι του κινητού σχολείου και από την άλλη, η δουλειά σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο με τα παιδιά.
Πρόκειται για ένα μετακινούμενο με τα χέρια όχημα,  ένα κουτί με συρόμενους μαυροπίνακες που στηρίζεται σε ρόδες και επάνω του εφαρμόζονται τα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά πάνελ, από μια ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές από διάφορες ειδικότητες, όπως κοινωνικούς λειτουργούς,  ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, μέσω επιτόπιων street work παρεμβάσεων, με εβδομαδιαίες παρουσίες σε καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά .
Η ομάδα δουλεύει με τα παιδιά σε δύο επίπεδα: το πρώτο είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι, κατά το οποίο αυξάνεται το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών ώστε να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.
Δεύτερο είναι το ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, κατά το οποίο τα παιδιά προετοιμάζονται για την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία. Βασικός στόχος της ομάδας, ώστε να επιτευχθούν όλα αυτά, είναι η αύξηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών μέσω του θεραπευτικού παιχνιδιού, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του θετικού κλίματος εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά και στους εκπαιδευτές.
Η ομάδα προσεγγίζει τις οικογένειες των παιδιών, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και προσπαθεί να τους διασυνδέσει και με άλλους φορείς της κοινότητας με σκοπό την άμεση και όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
Ένας ακόμη στόχος του Προγράμματος, είναι η κινητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας της Δράμας σε θέματα ισότητας των δύο φύλων, ισότητας μεταξύ των λαών, διαφορετικότητας, ρατσισμού, κάθε είδους διακρίσεων, καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης, και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας, ισονομίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαγωνισμός των Νησίδων Ποιότητος.
Ο πανελλήνιος διαγωνισμός «ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2017» έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, δεδομένου ότι έχει τύχει καθολικής θετικής αποδοχής από την Κοινωνία, αφού αισίως διανύει την  ένατη κατά σειρά απονομής των  βραβείων Νησίδων Ποιότητος.
Μέσα από μια αντικειμενική, προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται άτυπες ομάδες ή θεσμοθετημένες οργανώσεις πολιτών, που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την Κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά.
 Ως «Νησίδα Ποιότητας» νοείται η εθελοντική πρωτοβουλία  εκείνη που έχει ήδη διάρκεια δράσης και αναπτύσσει ποιοτική, συλλογική, καινοτόμο,  μη κερδοσκοπική και μη ευρέως γνωστή δραστηριότητα και που μπορεί να προέρχεται είτε από ΜΚΟ είτε από Εθελοντική Οργάνωση είτε από άτυπη Ομάδα.
Οι προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί  η υποψήφια ομάδα, είναι οι εξής: Δραστηριότητα συλλογική, ποιότητας και διάρκειας, μη κρατική και μη κερδοσκοπική, καινοτόμος και μη ευρέως γνωστή
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών, από  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  (ΜKO), καθώς και ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις  και δραστηριοποιούνται στους τομείς αλληλεγγύης, πρόνοιας, φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την περιγραφή της δράσης τους.

Κείμενο –επιμέλεια κειμένου
Κική Χεριστανίδου

Published in Πολιτισμός