πολιτισμος

Η Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία της Ένωσης Κυριών Δράμας γιόρτασε την Πρωτομαγιά

Written by

ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ., έπειτα από πρόσκληση του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, συμμετείχε στη δράση που διοργανώθηκε στο Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) με τη συμμετοχή ωφελούμενων του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία».
Στη διαγενεακή αυτή δράση συμμετείχαν και μαθητές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Μεγάλοι και μικροί έφτιαξαν μαγιάτικα στεφάνια, ενώ με τη συνοδεία μουσικών τραγούδησαν και χόρεψαν με την ψυχή τους. Απώτερος στόχος της δράσης αποτέλεσε η κοινωνικοποίησή τους, η σύσφιξη και η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, καθώς και η ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη.
Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας από τον Απρίλιο 2018 ξεκίνησε την εκ νέου συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα με στόχο την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία».
Το πρόγραμμα αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών. Από το πρόγραμμα αυτό ωφελούνται εβδομήντα πέντε (75) οικογένειες και έχει διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των ωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας και υγείας με την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους ενίσχυση, η κοινωνικοποίησή τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με την αγορά βασικού οικιακού εξοπλισμού.
Το κόστος του προγράμματος καλύπτεται εξολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.