υγεια
Rena Triantafullidou

Rena Triantafullidou

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 του Ν. 1474/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 2458/97, καθώς και το αρ. 2 του Π.Δ. 334/85 και την υπ’ αριθ. 549/122548/20-11-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών του Επιμελητηρίου, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησής του. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ολόκληρη τη χώρα στις 22 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή, από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Καλούνται όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να εκλεγούν στα Όργανα Διοίκησής του, να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2018. Γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών, που υποβάλλονται από συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους με δήλωσή τους προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Οι υποψηφιότητες μπορεί να κατατεθούν και στα Περιφερειακά Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις οποίες υποχρεούται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. να διαβιβάσει στο Δ.Σ. την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μπορεί, επίσης, οι υποψηφιότητες να σταλούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους, να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο και για το έτος 2017 (πληροφορίες για οικονομικές υποχρεώσεις στο Λογιστήριο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τηλ. 2310278817-8 και 2310236305, εσωτ. 3).

Οι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Παραρτημάτων πρέπει να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ή να διαμένουν, προκειμένου για τα ανεπάγγελτα, άνεργα ή ομότιμα μέλη) στην περιφέρεια αρμοδιότητας του συγκεκριμένου παραρτήματος, στα όργανα του οποίου επιθυμούν να εκλεγούν.

Τέλος, κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ταυτόχρονα υποψηφιότητα για:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
β) τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος στο οποίο ανήκει και
γ) τους Αντιπροσώπους των Κλάδων, στη Συνέλευση του Παραρτήματός του και στη Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Μάμαλης Αν. Σπυρίδων

Αμπελιδης Θεόδωρος
Γεωπόνος Msc
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
Τηλ. 2510222942

(έως 28 Φεβρουαρίου 2018 υποχρεωτική η δημοσίευση κρατικών επιχορηγήσεων)

Τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτήσουν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έως 28 Φεβρουαρίου 2018.
Αρχικά, κάθε επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ και μετέπειτα να αναρτά τα στοιχεία των δαπανών του, που αφορούν σε επιχορηγήσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης. Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.
Στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/ΦΕΚ 50/τ.Α΄/10-04-1997), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στο ως άνω πλαίσιο, οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να αναρτήσουν έως 28 Φεβρουαρίου 2018 τα στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες που συντελέσθηκαν εντός του διαστήματος από 01-01-2015 έως 31-12-202017.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, τα υπόχρεα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mef.diavgeia.gov.gr ή να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Φέτος, η 29η Απριλίου δεν είναι μια απλή Κυριακή! Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη για τον εθελοντισμό και το περιβάλλον.
Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας  θα συντονιστούν στο Let’s do it Greece 2018, τη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράσης της χώρας.
Εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, δήμοι, περιφέρειες,  φορείς και πολίτες συντονίζονται για να φροντίσουν και να ομορφύνουν πλατείες, πάρκα, γειτονιές, ποτάμια, παραλίες, λίμνες, βυθούς, βουνά, δάση, ενώ μαθητές θα περιποιηθούν το χώρο των σχολείων τους μέσα από μία εβδομάδα γεμάτη Εθελοντισμό, με κορύφωση την Κυριακή 29 Απριλίου!
Πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από νέα παιδιά, μαθητές περιβαλλοντικής ομάδας σχολείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο και τόλμησαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Φέτος, το όνειρό τους να ενώσουν όλη την Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα για έβδομη συνεχή χρονιά και πλέον έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις!

Letsdoitgreece 2

Μετά την περσινή επιτυχία με τη συμμετοχή του 1% του ελληνικού πληθυσμού, ο φετινός στόχος είναι η συμμετοχή να ξεπεράσει τους 150.000 εθελοντές με πάνω από 2.000 δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα! Η φετινή θεματική είναι “Εθελοντισμός και Νεολαία”, με τους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους της χώρας μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το ταξίδι ξεκινάει με ένα κλικ στο www.letsdoitgreece.org όπου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και, στις 29 Απριλίου, να οργανώσεις τη δική σου δράση ή να λάβεις μέρος σε μία οργανωμένη δράση που θα γίνει στην περιοχή σου.
Νιώσε τον παλμό της εθελοντικής οικογένειας του Let’s do it Greece με μία ματιά στο βίντεο της δράσης και γίνε η αλλαγή που περιμένεις!
https://www.youtube.com/watch?v=HA8EEbvunmo

Το χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού το 2017-2018 υπήρξε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, των Περιφερειακών Συμβούλων, των φορέων της Δράμας, και γενικά όλης της Δραμινής κοινωνίας, εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης του από την Περιφέρεια και της αναποτελεσματικής διοίκησης της πολιτικής ηγεσίας της ΠΑΜΘ, η οποία όφειλε να μεριμνήσει έγκαιρα για την ομαλή εξέλιξη της λειτουργίας του.

Επειδή οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από το Χ.Κ.Φ. αλλά και η αγορά γενικά της ΠΕ Δράμας επλήγησαν ιδιαίτερα λόγω των δικών σας αστοχιών και παραλείψεων,
 επερωτάσθε:
1) Γιατί δεν έχετε  προβεί ως οφείλατε σε έναν απολογισμό της περιόδου 2016-2017 ώστε να ξέρει η κοινωνία αλλά και εμείς, τι οικονομικά αποτελέσματα υπήρξαν πέρσι, που ομολογουμένως πέρσι υπήρξε μεγάλη επεκτασιμότητα.
2) Που οφείλεται, και ποιος ευθύνεται για την τραγική εικόνα που παρουσιάστηκε εφέτος, διότι οι αλληλοκατηγορίες που απευθύνονται μεταξύ σας – είτε για αδιαφορία, είτε για γραφειοκρατικά εμπόδια - επίσημα πλέον είναι πρωτοφανείς.

Η κοινωνία της Δράμας απαιτεί πειστική απάντηση στα ερωτήματα αυτά, και όχι να παρακολουθεί άφωνη τις μεταξύ σας κατηγορίες, που μέσω αυτών  προσπαθείτε να αποφύγετε τις προσωπικές αλλά και συλλογικές σας ευθύνες.

Ο επερωτών
για την
Κοινωνική Συμμαχία

Γιώργος Ζιμπίδης

Wednesday, 21 February 2018 17:29

SYNERGEIA 2018

Στο ετήσιο πρόγραμμα Δράσης έτους 2018 που εγκρίθηκε με την αριθ. 203/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στο  πρόγραμμα της ΠΕ Δράμας προβλέπεται η διοργάνωση και η  χρηματοδότηση της δράσης ¨SYNERGEIA¨ με προϋπολογισμό 20.000€ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονομικής αλληλεγγύης, προώθησης τοπικών προϊόντων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, με την 1η Θρακο-Μακεδονική ¨SYNERGEIA¨  να οργανώνεται και να γίνεται το 2015 στην Κομοτηνή, το 2016 στην Αλεξανδρούπολη, το 2017 στην Καβάλα, το 2018 ορίστηκε στην ΠΕ Δράμας (γι αυτό άλλωστε και η πρόβλεψη δαπάνης 20.000€ στο πρόγραμμα δράσης) και για το 2019 να γίνει στην Ξάνθη.

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Δράμας η οποία ορίστηκε υπεύθυνη της διοργάνωσης μετά από εντολή της Περιφέρειας, είχε συστήσει ομάδα εργασίας 8 ατόμων η οποία ξεκίνησε τις επαφές της εδώ και ένα μήνα, κλείνοντας κάποιες κατ αρχήν συμφωνίες με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης, των παραγωγών διατροφικού τομέα και όχι μόνο, για την άρτια οργάνωση της δράσης, που πρώτη φορά θα γινόταν στην ΠΕ Δράμας.

Ξαφνικά και χωρίς καμιά αιτιολόγηση, πληροφορηθήκαμε ότι η δράση της ¨SYNERGEIA¨  δεν θα διεξαχθεί στην Δράμα αλλά στην Ξάνθη!

Επερωτάσθε κ.Περιφερειάρχα,

Γιατί έγινε αυτή η αυθαίρετη αλλαγή;
Ποιο σκοπό εξυπηρετεί;
Η κοινωνία της Δράμας απαιτεί όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, - αλλά ακόμη βεβαίως και η ομάδα εργασίας των  8 ατόμων που αποτελείτο από υπαλλήλους της ΠΕ Δράμας που ξόδεψαν άδικα χρόνο και μεράκι ξεκινώντας με όρεξη, ώστε να ανταποκριθούν στην εντολή που τους δώσατε -  να ενημερωθεί ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ματαίωση της δράσης αυτής και από ποιους ασκήθηκαν πιέσεις για να πάρετε αυτήν την απόφαση.

Ο επερωτών
για την
Κοινωνική Συμμαχία

Γιώργος Ζιμπίδης

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου σε εκατόν είκοσι τρεις οικογένειες η δεύτερη διανομή επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιεί η  Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε συνεργασία με την Ένωση Κυριών Δράμας - Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.
Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία διανομής, στο αίθριο του Σπιτιού Ανοιχτής Φιλοξενίας και στο πλαίσιο ενημέρωσης των ωφελουμένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, ο Υποπυραγός Βασίλης Σιδέρης μίλησε για τους κινδύνους που επιφυλάσσουν τα οικιακά θερμαντικά μέσα, τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών καθώς και για την γραμμή κλήσης 112.
Το πρόγραμμα στήριξης  οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υλοποιείται βάσει προκαθορισμένων εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων και αφορά στη χορήγηση πακέτων με βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και  προσωπικής υγιεινής και διατίθεται σε μηνιαία βάση. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτελεί τον φορέα κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων, δράσεων ενίσχυσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργων ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεών ευρύτερου ενδιαφέροντος για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
Η όλη ενέργεια στηρίζεται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και την εθελοντική ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σ.Α.Φ.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-Σ.Α.Φ.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Δοξάτου και με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δοξάτου ξεκίνησε η συνεργασία του Δήμου Δοξάτου με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η συνεργασία θα αφορά τα πεδία δράσης του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού που από της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα έχει βοηθήσει χιλιάδες παιδιά που χρήζουν βοήθειας. Επικέντρωση των δράσεων θα είναι η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα τόσο της σχολικής και ενδοοικογενειακής βίας  όσο και στην προληπτική ιατρική.
Στις 15/3/2018 οι συνεργάτες του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέδωσαν είδη ιματισμού και παιχνίδια για παιδιά του Δήμου Δοξάτου που οι οικογένειες τους έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.
Ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Σήμερα το πρωί παραλάβαμε εκατοντάδες παιδικά ρουχαλάκια και παιχνίδια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα οποία θα μοιράσουν η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας. Ευχαριστώ θερμά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πολύτιμη προσφορά τους στα παιδιά του δήμου μας, τα διαμάντια υπάλληλους μας για τον σχεδιασμό και την πρωτοβουλία, καθώς και τον αντιδήμαρχο Νίκο Γιαπαύλο.
Στόχος μας να ζωγραφίσουμε Χαμόγελα σε πολλά παιδικά προσωπάκια!

Ο Δήμαρχος Δοξάτου

Δημήτριος Δαλακάκης

Συνελήφθησαν 3 ημεδαποί κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων

Κατασχέθηκαν 150 πυροτεχνήματα - κροτίδες
 
Συνελήφθησαν χθες (20-2-2018) το μεσημέρι, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Εξοχής Δράμας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Νευροκοπίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, τρεις ημεδαποί ηλικίας 23, 21 και 20 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων.

Ειδικότερα, οι δράστες επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Εξοχής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν είσοδο στη χώρα. Εκεί, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα, στο εσωτερικό του οχήματος, 150 πυροτεχνήματα – κροτίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν.     
    
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας πραγματοποίησε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2018 ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας κ. Χρήστος Σταμπουλής.
Ο κ. Σταμπουλής έγινε δεκτός από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΑΜΘ κ. Χρήστο Λιθηρόπουλο και τους περιφερειακούς συμβούλους Δράμας κ.κ. Χρήστο Γεωργιτσόπουλο και Κωνσταντίνο Κινατζίδη, οι οποίοι συγχάρηκαν τον κ. Σταμπουλή για την προαγωγή του και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην εκτέλεση των νέων καθηκόντων του.
Στην επίσκεψη παρών ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΜΘ κ. Αναστάσιος Δραγουδάκης.

Βρε κανένας καλός βρε κανένας καλός βρε κανένας
Βρε κανένας καλός κανένας καλός ούτε ένας…. όμως πολλά ζητάω
Την ατζέντα μου κοιτώ κι εκατό τοις εκατό διαγράφω
Βρε κανένας καλός κανένας καλός υπογράφω.
Στίχοι: Βασίλης Παπαδόπουλος Μουσική: Τάκης Μουσαφίρης Λίτσα Διαμάντη

Απορία
Πρέπει να βρέχουμε την οδοντόβουρτσα πριν βάλουμε οδοντόκρεμα;
Εδώ σας θέλω μαγκίτες, γιατί μέχρι το να πλένω το στόμα μου πριν πω κάτι για εσάς μου έχετε στείλει χαμπέρια ,αλλά για το πώς θα το πλένω …ούτε κιχ οέοοο !!!

Βρε κανένας καλός,
 βρε κανένας καλός ,βρε μα κανένας, κόλλησε στο μυαλό μου η φράση, με τα όσα πάλι με ρίξανε από τα σύννεφα και τα όσα αναμένετε να με ξαναρίξουν από τα σύννεφα…
Μεγάλη γαρ η κινητικότητα στις ατμόσφαιρες λόγω χαμηλο-τέτοιων βαρομετρικών ..
Τώρα, τι είναι αυτό που με ανεβάζει κει ψηλά και έτσι, έχουν την δυνατότητα κάποιοι να με ρίχνουν, είναι ζητούμενο άλλων ειδικοτήτων , πολλών και πολυσχιδών ερευνών και όχι, της παρούσας σοβαρής στιγμής , που έχει να κάνει, με την έρευνα και το αποτέλεσμα της πτώσης μου εκ των υψηλών στρωμάτων, που χρόνια τώρα, φιλοξενούν σάρκα και πνεύμα τόσο δικό μου όσο όμως και πολλών εξ υμών!!!  
Η πορεία της πτώσης μου, ένεκα βαρύτητας… κάθετη και όχι ως φτερού στον άνεμο, άρα και λόγω αυτού ταχύτατη σε σχέση με την πτώση του φτερού .
Άρα και θορυβώδης ;
Η δική μπορεί λέμε, θα το ήθελα αλλά , όχι τόσο .!!
Όμως άλλων έως και πάρα πολύ μας λένε.
Κυριακή κοντή γιορτή , κάποιοι άλλοι μας την λένε !!!!
Αυτό δεν έχει σχέση, ουδεμία το ξεκαθαρίζω, με τα καντάρια, που λέει ο σοφός μας λαός ότι ζυγίζουν αυτά, που έχουν οι παντελονάτοι καλυμμένα .
Ουδεμία .
Μάλλον οφείλεται στη επέκταση των γλουτών εξ αιτίας της ακινησίας χρόνων, αφότου ακολουθήσαμε τους αγανακτισμένους στις αραχτές τους πλάνες ….
Τι χρόνια και εκείνα!!!
Τι έπη… τρομάρα μας, που πιστέψαμε πως  γράφαμε ιστορία, αντάξια των προγόνων μας , ότι δηλαδή βάζαμε πλάτη να οικοδομήσουμε έναν ακόμη πιο ωραίο κόσμο, πως (θα)βάζαμε με δύναμη το μαχαίρι βαθιά και (θα)έφθανε με ταχύτητα, όμοια και μεγαλύτερη ακόμη , αυτής της πτώσης μας από τα σύννεφα, στο κόκκαλο το κρυμμένο κάτω από στρώματα ΄΄λίπους΄΄ των καλοταϊσμένων διαπλεκόμενων καταστροφέων, της  παραδομένης από εμάς μέχρι τότε στα χέρια τους, ζωής μας. Και κάναμε την επανάσταση μας
Την επήραμε την ζωή μας την λάθος από τα χέρια τους και την παραδώσαμε χωρίς φόβο αλλά με πάθος σε άλλων  χέρια
 Δεν την κρατήσαμε, σαν πατάτα θαρρείς καυτή θελήσαμε με ταχύτητα να την παρατήσουμε βιαστικά να την εγκαταλείψουμε άβουλα αν την εμπιστευτούμε .
Μας περίσσευε αυτή,  δεν μας έφτανε το θάρρος!!!     

Κοτζιάς και τι άλλο
Τελικά ο άνθρωπος με …άφησε με το στόμα ανοιχτό να καταπίνω μύγες και ας είναι καταχείμωνο …
΄΄Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος, είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτείται εάν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο το ανδρός της΄΄
Αν αυτό είναι το (ανα)ζητούμενο σε έναν γάμο …. Ωϊμέ !!!
Αυτός ο μέγας λοιπόν προοδευτικός μας διαπραγματευτής, του οποίου το μέγεθος – εκτόπισμα, αδυνατώ να εκτιμήσω λόγω ανικανότητας μου στην γη να πατήσω  και εκ των πρακτέων πλέον αποτελεσμάτων, αυτήν την όποια εναπομείνασα γη μας με τέτοιους σύγχρονους  κυβερνώντες να μετρήσω .
Μακεδονία, Νησιά Αιγαίου, Ήπειρος  και μπας και έχει συνέχεια …
Ο Μέγας Αλέξανδρος θαρρώ έκοβε Γόρδιους Δεσμούς ναι , αλλά έφτιαχνε και γέφυρες ….που απλωνόταν το ελληνικό πνεύμα στα πέρατα του κόσμου
Αυτοί σαν να μπερδέψανε, το τι μπορούμε να κόβουνε σήμερα, όπως ακριβώς μπερδέψανε τους λόγους, που μας έπεισαν να τους διορίσουμε χθες …
Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ψηφίσαμε, κάποιοι  όσοι σήμερα κυκλοφορούμε με λιγότερα μέλη από όσα μας έδωσε η μαμά μας και με πολύ λιγότερους παράδες από όσους μας άφησαν κληρονομιά οι πατεράδες μας ….
Μακεδονία βλέπουν χωρίς κιάλια πολλοί , το Κάβο Ντόρο ο Σουλτάνος με ηλίου απλό μάλιστα γυαλί , την Ήπειρο ορέγονται οι Αλβανοί και εμείς στον χαβά και στο καλαμπούρι το πώς τους τα έψαλλαν στην Σκύρο τον Αλέξη και τον Πανούλη τον υπουργό μας ένα αποκριάτικο πρωϊ  !!

Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ Ζαμανφού μα και σερσέ λα φαμ
Η Σοβιετική Ένωση έπεσε, η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε, η Τσεχοσλαβακία επαναδιαιρέθηκε ειρηνικά, η Κίνα ότι έγινε και γίνεται , η Κούβα βρίσκεται στα πρόθυρα του να κάνει το μεγάλο άλμα και να αφήσει το παρελθόν πίσω της, μόνο εμείς, η Βενεζουέλα και η Βόρεια Κορέα κρατάμε την ελπίδα ζωντανή (κλεμμένο το πιο πάνω ), για μια μεγάλη χωρίς έθνη και μίση ζωή. Και το κάνουμε μάλιστα σε πρακτική πλέον μορφή και όχι απλά θεωρητική .
 Άλλωστε, από την θεωρία έως  την πράξη, μεσολάβησε και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει  καλός μηρυκασμός του άχυρο- διεθνιστικού μοντέλου που λέει  εμείς είμαστε υπέρ άνω όλων…. δεν μας νοιάζουν τα σύνορα δεν έχουμε παρά μόνο ταξικές διαφορές!!
Αλλά εμείς , όχι και οι άλλοι , που είναι κοντόφθαλμοι και όχι τόσο μη σαν εμάς φευγάτοι !!
Έτσι και φτάσαμε τόσο ψηλά, που σαν πέσουμε, μάλλον δεν θα είναι μόνο αργά αλλά και εντελώς μάταια όποια προσπάθεια να σταθούμε στα πόδια μας ξανά , γιατί έτσι που πάμε, δεν θα έχουμε κανένα από τα δυο μας τελικά και μπορεί, η επιστήμη να προσθέτει μέλη τεχνητά στους ανθρώπους, σε συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά στα έθνη, δεν μπορεί να επέμβει τόσο θεαματικά !!!

Μαντάμ , μαντάμ,  μαντάμ …..μπας και  γίνει τώρα το μπαμ !!!
Μυστήρια πράγματα γύρω μας συμβαίνουν πολλά
Αχ πως αλλάζουν οι καιροί …
Παλιά μετανάστευαν οι φτωχοί.
Τώρα την κάνουν, οι πιο άξιοι και ικανοί με σκέψη, άκρως και ακραία, ορθολογική , αφού πλέον έχουν εντρυφήσει έως και πάρα πολύ, πως μόνο αυτό επικρατεί
Ο σώζων Εαυτόν μόνο θα σωθεί …

Αχ πως αλλάζουν οι καιροί….
και από εκεί που ο καθείς είχε το δικαίωμα ναείναι αθώος μέχρι να αποφασίσει η Δικαιοσύνη, σήμερα φθάσαμε στο ότι είναι ένοχος μέχρι να μπορέσει ο ίδιος να αποδείξει πως είναι αθώος.
Πάλι μπερδεύτηκα …
Κική Χεριστανίδου

Άντε να πάμε σε πιο μαλακά πράγματα !!!
Μια φορά και έναν καιρό άρχισα να διαβάζω …..
ένα μικρό πουλί πετούσε νότια για να αποφύγει τον χειμώνα. Έκανε πολύ κρύο, το πουλάκι πάγωσε και έπεσε στο έδαφος σε ένα μεγάλο χωράφι
Ενώ έτρεμε εκεί, ήλθε μια αγελάδα και κόπρισε επάνω του.
Καθώς το παγωμένο πουλάκι ήταν μέσα στον σωρό της κοπριάς, διαπίστωσε ότι ζεστάθηκε.
 Η κοπριά το ξεπάγωσε. Καθώς λοιπόν ήταν ζεστό και χαρούμενο, άρχισε να κελαηδά.
Μια περαστική γάτα, άκουσε το κελάηδημα και έτρεξε να δει από πού προέρχονταν.
Ακολουθώντας τον ήχο, η γάτα βρήκε το πουλάκι στην στοίβα της κοπριάς, και αμέσως το άρπαξε και το έφαγε
Τι καταλάβατε;
Μήπως  πως….
Όποιος σε χέζει δεν είναι απαραίτητα εχθρός σου.
 Όποιος σε βγάζει από τα σκατά, δεν είναι απαραίτητα φίλος σου.
Και όταν είσαι μέσα στα σκατά, είναι καλύτερο να κρατάς το στόμα σου κλειστό!!!

Page 1 of 350